13e editie, zes lezingen, zes inleiders

Thema: Vrijheid en verzet in de tijd van Willem van Oranje (godsdienstvrijheid, gewetensvrijheid en politieke vrijheid)

In 2020 vieren we het feit dat ons land 75 jaar vrij is na de Tweede Wereldoorlog. Vrijheid voor Nederland speelde echter in het verleden ook al een wezenlijke rol als we denken aan de tachtigjarige oorlog (tegenwoordig ‘de opstand’) die er uiteindelijk toe heeft geleid dat Nederland zich wist los te maken van de Spaanse overheersing.
Aanvankelijk ging het alleen om de angst van de adel haar macht te verliezen. Later kwam daar de godsdienstvrijheid bij. De onwillige houding van koning Philips II, die halsstarrig vasthield aan het standpunt dat in zijn Rijk slechts het katholicisme mocht worden beleden, heeft erin uitgemond dat het een vrijheidsstrijd werd.
Deze heeft geleid tot de zelfstandige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Willem van Oranje heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Naast hem waren er echter ook anderen die van betekenis waren in die vrijheidsstrijd en de voorgeschiedenis van die strijd.

Minder bekend is welke rol de vrouwen van en rond Willem van Oranje hier hebben gespeeld. Wat was hun invloed en macht en wat was de stand van het huwelijk in deze tijd? Met het oog op het feit dat de opstand vooral ook een strijd was om godsdienstvrijheid, zal de verhouding tussen godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid worden belicht.

Ondanks de strijd ging ook het gewone leven door. Cultuur bleef een rol spelen. Zo werd er muziek gemaakt aan zowel het hof als door het volk en ook waren er kunstschilders en bouwmeesters actief. Hoewel veel van hun werk in de loop van de volgende eeuwen verloren is gegaan, bleef er nog genoeg over om een indruk te krijgen van wat er in deze tijd op cultureel vlak is gepresteerd. De hiervoor genoemde thematiek wordt uitgewerkt in de volgende zes lezingen:

Vrijdag 15 januari 2021
Inleider: Kees Janse
Titel: Geschiedkundig overzicht, inclusief Willem van Oranje

Vrijdag 29 januari 2021
Inleider: Ferry Kwee
Titel: Hendrik van Brederode (de grote Geus) versus Willem van Oranje

Vrijdag 12 februari 2021
Inleider: Berend Nagtglas
Titel: Gewetensvrijheid contra godsdienstvrijheid

Vrijdag 26 februari 2021
Inleider: Joke Rijnoudt
Titel: De vrouwen rond Willem van Oranje en de stand van het huwelijk

Vrijdag 12 maart 2021
Inleider: Carla Molenaar
Titel: Muziek w.o. Valerius’ Gedenkklank en Geuzenliederen

Vrijdag 26 maart 2021
Inleider: George Koopmans
Titel: Architectuur & schilderkunst

Data: vrijdagmiddagen 15 januari t/m 26 maart 2021
Plaats: Parochiecentrum Dorpsstraat 113 1901 EK Castricum
Bijdrage: € 20

Excursie

Bij voldoende belangstelling zal op vrijdag 16 april 2021 een excursie (met lunch) plaatsvinden naar Delft. Daar zal een bezoek worden gebracht aan museum Het Prinsenhof (de voormalige woonplaats van Willem van Oranje) en aan de Oude Kerk. De hieraan verbonden kosten zijn momenteel nog niet aan te geven.