o.l.v. Jelle Jan Klinkert

In het seizoen 2020-2021 organiseert het Liturgiekoor weer enkele oecumenische vespers. Elke vesper vindt plaats in de Dorpskerk te Castricum.
Wie mee wil zingen met het Liturgiekoor bij de vespers, is welkom bij het instuderen van de liederen op de drie zaterdagen daaraan voorafgaand van 10 – 11.30 uur in de Dorpskerk.
Opgeven bij de dirigent: jellejan@jjklinkert.nl

Oecumenisch Kerstvesper met ‘Festival van Lezingen en Liederen’

Op Kerstavond, donderdag 24 december, om 21.00 uur vindt weer de traditionele oecumenische Kerstvesper plaats in de Dorpskerk

We vieren daar, samen met het Liturgiekoor en gastzangers, het ‘Festival van Lezingen en Liederen’ (Festival of Lessons and Carols).

We halen daarmee een oude Engelse traditie naar onze tijd: lezingen uit het Kerstevangelie, afgewisseld met ook hier bekende Engelse ‘carols’ in een mooie Nederlandse vertaling van Sytze de Vries. De muziek is bewerkt door Dirk Zwart.

Zo horen we de evangelieteksten en zingen we samen die oude bekende Kerstliederen.

 

Op zaterdag 6 februari 2021 is er om 19 uur een oecumenisch vesper gewijd aan Dietrich Bonhoeffer, 115 jaar geleden geboren op 4 februari 1906 en op 9 april 1945 vermoord.
Het Liturgiekoor zal liederen zingen op teksten van Bonhoeffer, op muziek gezet door Hans Timmer, voorganger is Bertus Stuifbergen, beiden oud-docent van het Bonhoeffercollege.

Na de vesper zal er om 20 uur een film over het leven van Bonhoeffer vertoond worden in de Dorpskerk.