In het seizoen 2023-2024 organiseert het Liturgiekoor weer enkele oecumenische vespers. Elke vesper vindt plaats in de Dorpskerk te Castricum.

Wie mee wil zingen met het Liturgiekoor bij de vespers, is welkom bij het instuderen van de liederen op de drie zaterdagen daaraan voorafgaand van 10 – 11.30 uur in de Dorpskerk. Opgeven bij de dirigent: jellejan@jjklinkert.nl

Oecumenische Kerstvesper Ook dit jaar vindt op Kerstavond, zondag 24 december om 20:30 uur, weer het traditionele Kerstvesper plaats in de Dorpskerk. Het Liturgiekoor met gastzangers zingt dan het ‘Klein Kerstoratorium’ op muziek van Antoine Oomen, met teksten van Huub Oosterhuis.

Dit muziekstuk voor koor en gemeente, begeleid door fluit, hobo en piano, is al vele jaren en in vele gemeenten een geliefde muzikale verwoording van het Kerstverhaal en nu ook een speciale hommage aan de dit jaar overleden tekstdichter Oosterhuis.

Naast dit mooie oratorium zullen we samen met de gemeente oeroude – middeleeuwse – kerstliederen zingen. Denk aan ‘Nu sijt wellecome’, en ‘Hoe leit dit kindeke’, wie kent ze niet? Zo is het Kerstvesper ook dit jaar een begin van de Kerstnacht vol muziek en zang.

Op Goede Vrijdag 29 april 2024 is er weer een oecumenische vesper.

Het Liturgiekoor met gastzangers zal o.l.v. Jelle Jan Klinkert ’s avonds om 19 uur in de Dorpskerk het Paasoratorium ‘Het Lam dat ons doet leven’ uitvoeren.
Pastor is Jos van Steen.

Het is een muziekstuk voor piano, orgel, trompet en vierstemmig koor dat op ontroerende wijze het verhaal van Jezus’ passie bezingt met Bijbelteksten en liedteksten van Ria Borkent, op muziek gezet door Dirk Zwart.