Lees voor
O.l.v. Jelle Jan Klinkert

In het seizoen 2021-2022 organiseert het Liturgiekoor weer enkele oecumenische vespers. Elke vesper vindt plaats in de Dorpskerk te Castricum.
Wie mee wil zingen met het Liturgiekoor bij de vespers, is welkom bij het instuderen van de liederen op de drie zaterdagen daaraan voorafgaand van 10 – 11.30 uur in de Dorpskerk.
Opgeven bij de dirigent: jellejan@jjklinkert.nl

Oecumenisch Kerstvesper met ‘Festival van Lezingen en Liederen’
Op Kerstavond, vrijdag 24 december, om 21:00 uur vindt weer de traditionele oecumenische Kerstvesper plaats in de Dorpskerk.

We vieren daar, samen met het Liturgiekoor en gastzangers, het ‘Festival van Lezingen en Liederen’ (Festival of Lessons and Carols).

We halen daarmee een oude Engelse traditie naar onze tijd: lezingen uit het Kerstevangelie, afgewisseld met ook hier bekende Engelse ‘carols’ in een mooie Nederlandse vertaling van Sytze de Vries. De muziek is bewerkt door Dirk Zwart.

Zo horen we de evangelieteksten en zingen we samen die oude bekende Kerstliederen.

Zaterdagavond 26 maart om 19 uur begint de vesper en om 20 uur de film over Bonhoeffer, nog ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding en het feit dat Bonhoeffer vlak daarvoor is omgebracht.
Het Liturgiekoor zal liederen zingen op teksten van Bonhoeffer, op muziek gezet door Hans Timmer, voorganger is Bertus Stuifbergen, beiden oud-docent van het Bonhoeffercollege.

Hopelijk is er een vesper op Goede Vrijdag 15 april.