‘The First Fruits’ van Johann Valentin Haidt

Door Theologe des Vaderlands 2016/17 Janneke Stegeman

Voor mij is theologie de taal vinden voor wat het nu betekent ons te verbinden met de christelijke traditie. Dat levert beweeglijke theologie op, want contexten en vragen veranderen steeds. Traditie die steeds transformeert blijft leven. Je kunt enkel doorgeven wat je eerst jezelf hebt eigen gemaakt. In dat proces van toe-eigening verander je en de traditie verandert mee. Gelovig zijn is je open stellen voor dat proces van transformatie. Dat vraagt moed en kwetsbaarheid.

Theologie is daarom niet one size fits all. Geloven gaat over ons, hoe wij zijn, hoe wij allemaal anders zijn en hoe we ons juist kunnen verbinden als we ruimte maken voor eigenheid. Zinvolle theologie is altijd contextueel. Ik ben vrouw, hetero, cis-gender, als Nederlandse draagster van een koloniale erfenis. Bevrijdingstheologie, met postkoloniale en onbetamelijke theologie als onderdeel daarvan, hielpen me om dat te zien. Ik werd me bewust van blinde vlekken, die ik meestal deel met witte christenen in vergelijkbare posities.

Voor we kunnen ontdekken hoe een contextuele theologie er voor ons uitziet, moeten we eerst zichtbaar maken hoe ons Europese Christendom heeft bijgedragen aan zwart-wit denken. Gelovig zijn is ook: de onrust volgen, angst erkennen, ongemak toelaten en ontdekken dat de vragen die daaronder zitten ertoe doen. Theologie is leuker, spannender, ongemakkelijker en relevanter als het contextuele theologie is. Het leven wordt daar mooier van.

Het werd een opwindende, verrijkende, soms lastige zoektocht die nog steeds doorgaat. Verhalen en rituelen kregen nieuwe betekenissen, net als begrippen als ‘zonde’ en ‘gemeenschap’.
Ik vertel er graag over in deze lezing.

Datum: zondag 8 november 2020
Plaats: Dorpskerk
Tijd: 15 uur
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)