De groene spiritualiteit van Thomas Merton

De Amerikaanse trappistenmonnik Thomas Merton – misschien wel de beroemdste monnik van de twintigste eeuw – was een groot natuurliefhebber. Hij trok zich steeds vaker terug in de prachtige omgeving van zijn abdij en leefde uiteindelijk als kluizenaar in het bos. Zijn dagboeken getuigen van zijn intense, spirituele natuurervaring die voortkomt uit een mystieke verbondenheid met alle leven, en daarin met de Levensbron. Deze natuurmystiek leidde tot een steeds openlijker kritiek op de exploitatie van de schepping voor menselijk gewin. Zo groeide deze mystiek uit tot ecologische ethiek, die zeer actueel is in deze tijd van klimaatcrisis en aantasting van de biodiversiteit. Kick Bras zal hierover een lezing houden, waarbij hij teksten en beelden van Merton zal projecteren. Hij zal uiteenzetten welke betekenis de natuur had voor Mertons spiritualiteit en welke elementen belangrijk zijn in zijn ecologische ethiek. Genoeg stof om met elkaar van gedachten te wisselen.

*Dr. Kick Bras is emeritus predikant, auteur van veel boeken op het gebied van spiritualiteit. Als onderzoeker is hij gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. Zie zijn website www.kickbras.nl

Het boek over Merton en ook andere boeken van de hand van Kick Bras zullen tijdens deze bijeenkomst te koop zijn.

Datum: zondag 6 november 2022
Plaats: Dorpskerk
Tijd: 15 uur
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)