Door ds. Saskia Ossewaarde (predikant in Egmond).


Het leerhuis van Ds. Saskia Ossewaarde over Kerk-zijn in Brazilië zou starten op donderdag 5 november, maar wordt verplaatst naar 2021 i.v.m. corona.


Hoe doe je een Bijbelstudie in Brazilië als bijna niemand kan lezen?
Hebben de ‘blanke kerken’ iets te bieden aan inheemse volken (die wij vaak ‘Indianen’ noemen), na eeuwen van onderdrukking? Hoe zit het onderwijs in elkaar? En de gezondheidszorg?

Ana Maria Pacheco

Wat doen de kerken voor straatkinderen, landloze boeren?
Wat zeggen dichters en liedschrijvers over hun land?
In een serie van drie avonden belichten we een aantal kanten van geloven en kerk zijn in dit immense land.
We luisteren naar muziek, zingen liederen, lezen gedichten en horen wonderlijke ervaringen van een theologe die tien jaar uitgezonden was door de destijds nog Samen-op-Weg kerken.
Op de derde avond houden we een Bijbelstudie in Braziliaanse stijl.

Data: donderdag 5 & 19 november, 3 december 2020
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Parochiecentrum, Dorpsstraat 113, Castricum
Bijdrage: € 20 (inclusief koffie/thee + reader)