Drie vrouwen uit drie grote religieuze stromingen, met elk een eigen verhaal rond de figuur van Mozes.

Eveline Masetti, Marion Rosenthal en Saida Franken maakten al eerder voorstellingen, waarin elk een eigen, persoonlijk verhaal vertelde. Masetti is als pastor werkzaam in Castricum en Haarlem. Ze studeerde aan de Vertelacademie in Utrecht, leerde daar onder meer Franken kennen, die werkzaam is als docent, kunstenaar en theatermaakster. Rosenthal is paranormaal genezer en bezig met rituelen om mensen met elkaar in verbinding te brengen.

Voor deze voorstelling laten ze zich inspireren door het verhaal van Mozes. Ofwel: door Mosjé, zoals hij binnen het jodendom wordt genoemd. Of Musa, zoals hij in de islam heet. Hij speelt een rol in de levensverhalen van elk van de drie vrouwen die deze voorstelling maakten.
‘Het is spannend als niets vanzelfsprekend is en we vanuit onszelf verhalen vertellen,’ zegt Rosenthal. ‘Je begint niet met het bespreken van onderlinge verschillen, maar je gaat een innerlijke weg, met het doel om elkaar te ontmoeten.’
‘En daarbij combineren we het grote verhaal van Musa met onze eigen kleine verhalen,’ vult Franken aan. ‘Door dat vanuit drie religies te doen, leggen we een bijzondere verbinding met elkaar,’ concludeert Masetti. ‘Aspecten uit het leven van Mozes kunnen we verbinden met waar we zelf als mens momenteel zijn.’

Het gaat om voor ieder herkenbare ervaringen:

*je waardevol of waardeloos voelen
*leiding moeten geven maar niet goed weten wat je eigen plek is
*de boodschap van het geloof brengen zonder zelf zekerheid te voelen over je eigen geloof

Ook Mozes/Mosjé/Musa worstelde met die vragen. Hij leidde zijn volk door de woestijn en kreeg de opdracht om de Tien Geboden aan zijn mensen voor te leggen, maar ook hij twijfelde aan zichzelf en aan zijn eigen rol. ‘Je kunt inzicht krijgen in je eigen leven door het naast dat van een ander te plaatsen,’ zegt Franken. ‘Maar het is een smal koord waar je op staat,’ zegt Rosenthal. ‘Je dondert er zo weer vanaf.’

Datum: zondag 18 oktober 2020
Plaats: Dorpskerk
Tijd: 15.30 uur
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)