Drie lezingen, drie inleiders

Thema: Vrijheid en verzet in de tijd van Willem van Oranje

In 2020 vierden we het feit dat ons land 75 jaar vrij is na de Tweede Wereldoorlog. Vrijheid voor Nederland speelde echter in het verleden ook al een wezenlijke rol als we denken aan de tachtigjarige oorlog (tegenwoordig ‘de opstand’) die er uiteindelijk toe heeft geleid dat Nederland zich wist los te maken van de Spaanse overheersing.
Aanvankelijk ging het alleen om de angst van de adel haar macht te verliezen. Later kwam daar de godsdienstvrijheid bij. De onwillige houding van koning Philips II, die halsstarrig vasthield aan het standpunt dat in zijn Rijk slechts het katholicisme mocht worden beleden, heeft erin uitgemond dat het een vrijheidsstrijd werd.

Deze heeft geleid tot de zelfstandige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Willem van Oranje heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Naast hem waren er echter ook anderen die van betekenis waren in die vrijheidsstrijd en de voorgeschiedenis van die strijd.
Ondanks de strijd ging ook het gewone leven door. Cultuur bleef een rol spelen. Zo werd er muziek gemaakt aan het hof in Brussel, in de kerk en door het volk.

De hiervoor genoemde thematiek wordt uitgewerkt in de volgende lezingen:

vrijdag 21 oktober 2022
Inleider: Kees Janse
Titel: Geschiedkundig overzicht, inclusief Willem van Oranje

vrijdag 28 oktober 2022
Inleider: Ferry Kwee
Titel: Opmaat naar de grote opstand

vrijdag 11 november 2022
Inleider: George Koopmans
Titel: Muziek in de Nederlanden tijdens de 16e eeuw

Data: vrijdagmiddag 21 & 28 oktober, 11 november 2022
Tijd: 15:00 – 17:00 uur
Plaats: Parochiecentrum Dorpsstraat 113 1901 EK Castricum
Bijdrage: € 15