Door Hanneke Klinkert-Koopmans

Geloof heeft mensen door de eeuwen heen geïnspireerd tot het schrijven van poëzie. Vele liederen en gedichten getuigen hiervan.
Geloof, hoop en liefde zijn nog steeds een inspiratiebron voor dichters uit deze tijd, die de Bijbelse boodschap actualiseren.
Neerlandica Hanneke Klinkert zal weer een cursus geven over religie in eigentijdse poëzie.

Het komende seizoen zullen we verder gaan met de poëzie van Hester Knibbe die in haar gedichten aangrijpende persoonlijke ervaringen verwerkt heeft. ‘Religie, ook het christendom, bestaat eigenlijk bij de gratie van het lijden van de mens. Dat is schrijnend. Mensen proberen altijd betekenis te geven aan hun aanwezigheid hier: een fase tussen twee eeuwigheden waarin je, hoe je het ook wendt of keert, behoorlijk kwetsbaar bent. Die kwetsbaarheid klinkt door in mijn werk,’ zegt Hester Knibbe in een interview voor het tijdschrift Liter in 2013. Liter is een literair tijdschrift waarin gezocht wordt naar de verbinding tussen literatuur en religie die van oudsher eigenlijk onscheidbaar zijn.

In het nieuwe jaar gaan we gedichten lezen van Henriëtte Roland Holst die op latere leeftijd religieus geworden is.

Vanwege goede ervaringen in de afgelopen twee jaren, zullen we onze groep weer opsplitsen in twee groepen.
Groep 1 komt van 9.30 – 10.30 uur en groep 2 van 11.00 – 12.00 uur.
Tussen 10.30 en 11.00 uur is er gelegenheid om te wisselen en een kopje koffie/thee te drinken.

Data: donderdagmorgen 13 oktober, 10 november, 8 december 2022, 12 januari, 9 februari, 9 maart en 13 april 2023

Tijd: 9.30 – 12.00 uur
Plaats: De Schakel, Kerkpad 1, Castricum
Bijdrage: € 20 (inclusief koffie/thee + reader)