Door Hanneke Klinkert-Koopmans

Geloof heeft mensen door de eeuwen heen geïnspireerd tot het schrijven van poëzie. Vele liederen en gedichten getuigen hiervan.
Geloof, hoop en liefde zijn nog steeds een inspiratiebron voor dichters uit deze tijd, die de Bijbelse boodschap actualiseren.
Neerlandica Hanneke Klinkert zal weer een cursus geven over religie in eigentijdse poëzie. Het komende seizoen zullen we nagelaten gedichten lezen van de joodse dichteres Hanny Michaëlis, waarbij de Tweede Wereldoorlog een rol van betekenis speelt en van M. Vasalis die in haar gedichten aangrijpende ervaringen verwerkte zowel uit haar werk als psychiater als uit haar persoonlijke leven.

xx

In verband met het gevaar op coronabesmettingen, zullen we in elk geval tot december 2020 onze groep opsplitsen in twee groepen. Groep 1 komt van 9.30 – 10.30 uur en groep 2 van 11.00 – 12.00 uur.
Tussen 10.30 en 11.00 uur is er gelegenheid om te wisselen en een kopje koffie/thee te drinken.

Data: donderdagmorgen 8 oktober, 12 november, 10 december 2020, 14 januari, 11 februari, 11 maart en ev. 8 april 2021
Tijd: 9.30 – 12.00 uur
Plaats: De Schakel, Kerkpad 1 , Castricum
Bijdrage: € 20 (inclusief koffie/thee + reader)