Op Kerstavond, dinsdag 24 december, om 21:00 uur vindt weer de traditionele oecumenische Kerstvesper plaats in de Dorpskerk te Castricum. We vieren daar, samen met het Liturgiekoor en gastzangers, het ‘Festival van Lezingen en Liederen’ (Festival of Lessons and Carols).
We halen daarmee een oude Engelse traditie naar onze tijd: lezingen uit het Kerstevangelie, afgewisseld met ook hier bekende Engelse ‘carols’ in een mooie Nederlandse vertaling van Sytze de Vries. De muziek is bewerkt door Dirk Zwart.
Wie kent niet ‘Once in royal David’s city’ (Waar eens David is geboren) of ‘In the bleak midwinter’ (In de kille winter)?
Zo horen we de evangelieteksten, luisteren we samen naar mooie koormuziek en vooral: zo zingen we samen die oude bekende Kerstliederen. En zo beleven we samen op de donkere Kerstavond een heilig uur vol licht.
Voorganger is Eveline Masetti, pianiste is Karin Mooij, muzikale leiding heeft Jelle Jan Klinkert.