Zijn als een boom, geplant aan waterstromen,
Psalm 1, 3

Verstillen en dan een uur stil zitten … is dat iets voor mij? iets voor jou? Nee, we doen in deze Kring niet aan Zen of Yoga-meditatie. Niets mis mee, maar dat is niet wat in dit uur beoogd wordt. Na een moment van verstilling en inkeer in jezelf, om je toe te keren tot de Eeuwige, onze God [HIJ, DIE sprak tot Mozes en de profeten en in Jezus Christus] klinkt er een Bijbelgedeelte, in elke bijeenkomst met een duidelijk thema. We laten die woorden een klein half uur tot ons komen, en geven ze de kans in te dalen in onze ziel. Misschien maakt een zin, een woord, een gedachte wel verbinding met wie je zelf bent, met je eigen levenservaringen.

Data: vrijdagmiddag 23 september, 21 oktober, 18 november, 16 december 2021, 20 januari, 17 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni 2023
Tijd: inloop 14.45 uur; meditatie 15.15 -16.15 uur
Plaats: Dorpskerk Castricum