Studiekring / leeskring / gesprekskring onder leiding van ds. Bert Appers

Wie is Eugen Drewermann?

xx

* een katholiek theoloog
* een theoloog die wel wat heeft met de reformator Luther
* en met de godsdienstfilosoof en theoloog Kierkegaard.

Bezig zijn met zijn inzichten die niet door alle kerkelijke leiders gewaardeerd worden, kennisneming van zijn gedachten neergelegd in soms niet zo eenvoudige, en soms wel gemakkelijk leesbare boeken, bijv. die over gelijkenissen, wonderen en andere Bijbelse thema’s, kan een uitermate stimulerende ervaring zijn.

We werken in deze Kring met een drieslag.

A. Allereerst nemen we een hoofdstuk uit zijn boek Keerpunten. [Het is nodig dit boek zelf aan te schaffen.] Keerpunten geeft een goede samenvatting van zijn ideeën: een herinterpretatie van belangrijke Bijbelse dogma’s. Hij brengt ze terug tot de wezenlijke ervaringen die mensen aan het leven voor Gods aangezicht en in navolging van Jezus van Nazareth opdoen. Het gaat niet om de leer, niet om mooie geloofsinzichten. Het gaat om de kunst vol geestdrift te leven volgens de Bergrede in Zijn voetspoor.

B. De misschien moeilijke hoofdstukken worden in deze Kring aan de hand van door Drewermann elders besproken Bijbelgedeelten dichterbij gebracht. Hoofdstuk 1 van Keerpunten gaat bijvoorbeeld over de betekenis van het woord Schepping (en over evolutie; loyaal en royaal erkent hij de wetenschappelijke gegevens), over zonde en angst. En we kijken dan naar zijn uitleg van delen van de eerste hoofdstukken van Genesis in een andere publicatie.

C. Vervolgens maken we het persoonlijk; om je te helpen je (verder) te ontwikkelen naar een eigen zelfstandig leven en geloven.
“In absolute vrijheid en niemands knecht”, zou Luther zeggen.
Ook niet geknecht door soms ongrijpbare krachten in jezelf. Ook niet gestuurd door de (kerkelijke) groep waar je toevallig lid van bent.
“De zelf verantwoordelijke enkeling”, zou Kierkegaard zeggen.
Vrij, vreugdevol, liefdevol, want bevrijd, tot vreugde geroepen en bemind door “een Absolute Liefde”, aldus Drewermann.

Deelnemers ontvangen van mij na opgave nadere informatie over de aanpak.

Data van een eerste serie bijeenkomsten: dinsdagmiddagen in 2020

6 oktober – 27 oktober – 24 november – 22 december 2020

Plaats: Parochiecentrum, Dorpsstraat 113, Castricum
Tijd: 14.00 uur tot 16.15 uur
Bijdrage: € 10 (inclusief koffie/thee)