De afgelopen jaren heeft de Raad van Kerken, samen met de pastores en andere betrokkenen, gezocht naar mogelijkheden om in interkerkelijk verband samen te komen, elkaar te ontmoeten en te vieren. Dat willen we voortzetten in het komende seizoen. Enkele data staan al vast, daarnaast is er ruimte voor andere initiatieven. Via de kerkbladen blijft u op de hoogte. U bent van harte uitgenodigd.

Zondag 18 september 2022 Oecumenische viering in de Vredesweek om 10 uur in de Dorpskerk te Castricum .
Voorganger: ds. Bert Appers

Voor 2022 kiest PAX als thema van de Vredesweek: Generatie Vrede

Oorlog en geweld raken mensen overal ter wereld. De oorlog in Oekraïne laat ons des te meer beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waar élke dag aan moet worden gebouwd. Het is nu belangrijker dan ooit dat de Generatie Vrede van zich laat horen!

Generatie Vrede verenigt burgers die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst. De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld.

Zondag 15 januari 2023 Oecumenische viering om 10 uur in de Week van Gebed voor de Eenheid. Locatie nog niet bekend.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 werd voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’ uit, naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17. Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland: ‘De gruwelijke dood van George Floyd in deze staat in 2020, als gevolg van het handelen van een politieagent, bracht wereldwijd een beweging op gang waarin (de gevolgen van) racisme en etnocentrisme worden besproken. Ook in de kerk. In het materiaal wordt gekeken naar de rol van de kerk en gebeden om eenheid.’

Donderdag 4 mei 2023 Oecumenische viering in de Dorpskerk te Castricum om 18.15 uur, voorafgaand aan de Stille Tocht