Op zondagmorgen …

Eenmaal per maand is er in Castricum om 10 uur een Oecumenische leerdienst, niet in de kerk maar in een doodgewone zaal in de Kern aan de Overtoom. Al vele, vele jaren komen er van verschillende geloofsrichtingen een aantal bezoekers samen op deze ochtend.
Helaas gooide het Coronavirus het afgelopen seizoen roet in het eten. Zoals op zoveel plaatsen konden we het seizoen niet afmaken en ook de zomerse koffieochtenden bij deelnemers in de tuin gingen niet door. Van verschillende kanten hoorde ik hoe de bijeenkomsten node werden gemist.
Voor het komende seizoen hebben we een serie bijeenkomsten gepland, in de hoop dat we “op afstand” kunnen samenkomen.
We starten met een koffieochtend in ” De Oude Keuken”. In oktober komt Hanneke Klinkert met ons gedichten lezen. Het verdere programma moet nog ingevuld worden.
Ieder die graag een ochtend wil meemaken is van harte welkom.

Rooster voor de leerdiensten in het seizoen 2020 – 2021:

zondag 11 oktober (in de Schakel!), 8 november, 20 december,
10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april en 9 mei

Inlichtingen over de Oecumenische leerdiensten:
Mw. G. Walstra-Bosma, tel. 651434; dhr. W. v. Zanten, tel. 654413