De afgelopen jaren heeft de Raad van Kerken, samen met de pastores en andere betrokkenen, gezocht naar mogelijkheden om in interkerkelijk verband samen te komen, elkaar te ontmoeten en te vieren. Dat willen we voortzetten in het komende seizoen. Enkele data staan al vast, daarnaast is er ruimte voor andere initiatieven. Via de kerkbladen blijft u op de hoogte. U bent van harte uitgenodigd.

Zondag 17 september 2023 Oecumenische viering aan het begin van de Vredesweek om 10 uur in de Dorpskerk te Castricum

Oorlog en geweld raken mensen overal ter wereld. De oorlog in Oekraïne laat ons des te meer beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waar élke dag aan moet worden gebouwd. Het is nu belangrijker dan ooit dat Iedereen iets voor vrede kan doen!

PAX verenigt burgers die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst. De vredesbeweging anno 2023 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld.

Zondag 21 januari 2024 Oecumenische viering om 10 uur in de Week van Gebed voor de Eenheid in het teken van het grote gebod

Voorganger is Ds. R. J. Blaauw uit Heiloo.
Centraal staat het verhaal van de barmhartige Samaritaan.
Het materiaal is aangeleverd door de christenen uit Burkina Faso.

 

Zaterdag 4 mei 2024 Oecumenische Herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk te Castricum om 18:00 uur voorafgaand aan de Stille Tocht.

Thema: Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid
Voorganger: pastor Bertus Stuifbergen