nr. 16 De oecumenische viering aan het begin van de Week van Gebed voor de Eenheid op zondagmorgen 17 januari om 10 uur in de Dorpskerk is alleen te volgen via een livestream: klik op https://youtube.com/channel/UC5iiqbEwhkjId_GF8RuuEIQ/live

Er mogen voorlopig helaas geen kerkgangers meer bij de vieringen aanwezig zijn.

In het afgelopen jaar heeft de Raad van Kerken, samen met de pastores en andere betrokkenen, geëxperimenteerd met nieuwe mogelijkheden en andere vormen om in interkerkelijk verband samen te komen, elkaar te ontmoeten en te vieren. Dat experiment willen we voortzetten in het komende seizoen. Enkele data staan al vast, daarnaast is er ruimte voor andere initiatieven. Via de kerkbladen blijft u op de hoogte. U bent van harte uitgenodigd.

Zondag 17 januari 2021 Oecumenische viering in de Dorpskerk om 10 uur in de Week van Gebed voor de Eenheid

Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap van Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed. “In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en blijven, groeien we ook in eenheid met anderen,” vertelt Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland. Van #blijfthuis in coronatijd naar #blijfinmijnliefde.

Dinsdag 4 mei 2021 Oecumenische viering in de Dorpskerk om 18.15 uur, voorafgaand aan de Stille Tocht

Donderdag 13 mei 2021 Hemelvaart

7 uur: Dauwtrappen o.l.v. Martin Tromp (Groene Kerk)
8 uur: ontbijt in De Schakel, Kerkpad 1
9 uur: viering Dorpskerk, voorganger Jarek Kubacki