Expositie ‘Ken mijn naam’ door Henk Pietersma.

Beeldend kunstenaar Henk Pietersma gaat in zijn schilderijen op zoek naar bronnen achter de namen van Jezus. Uitgangspunt zijn de karakteristieke benamingen bij de profeten van het Oude Testament en bij Jezus tijdgenoten in het Nieuwe Testament.
Is het zijn gedrag, zijn het de bijzondere denkbeelden, de wonderen, zijn kruisiging, zijn opstanding? Jezus streefde niet naar een heldenstatus. Toch inspireerde zijn naam door de eeuwen heen tot navolging. Het gedachtegoed van Jezus ligt aan de basis van geestelijk hoogwaardige wereldverandering.

In deze tijd zien we echter, mede als gevolg van ontkerkelijking en geestelijke vervreemding, de naam van Jezus steeds verder uit het dagelijks leven verdwijnen.

Deze schilderijen zijn een mogelijk antwoord op de indringende vraag van Jezus in Mattheus 16:15 ‘Wie ben ik volgens jou?’ Met zijn schilderijen en vijfregelige bespiegelingen geeft Pietersma opnieuw reliëf aan de namen van Jezus. De naam Jezus is een naam om bij stil te staan, een naam die roept om verbeelding, juist in deze tijd.

Datum: zondag 23 april
Tijd: 10:00 uur
Plaats: Dorpskerk