Het Taizé-avondgebed wordt iedere week gehouden op maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk. We komen in stilte binnen en zitten bij de brandende Paaskaars. Er zijn mensen die wekelijks komen, mensen die op voor hen speciale momenten komen, maar ook gewoon nieuwsgierigen. Jong en oud, iedereen is welkom.

Voor iedereen ligt een Taizé-liedboekje klaar en een A5-je waarop de liturgie van deze week staat met de vertaling van de liederen.

De liturgie is altijd hetzelfde opgebouwd. Er is een Psalmlezing en een Bijbellezing. De lezingen komen uit het oecumenisch leesrooster voor de volgende zondag. En er is stilte. Ieder die dat wil, kan een lichtje aansteken bij wijze van gebed.

Daarnaast natuurlijk veel (vaak meerstemmig) zingen, Taizé-liederen die makkelijk mee te zingen zijn. Bij het vertrek nemen de mensen de stilte mee. Vanuit de rust begint het gewone leven weer.

Vanaf kwart voor zeven is de oude Dorpskerk (Kerkpad 1) open. Komt u in stilte binnen? Voel u van harte welkom!

Vanaf 4 september iedere maandagavond, maar niet op 25 december (1e Kerstdag), 1 januari, 1 april (2e Paasdag) en ook niet op 20 mei (2e Pinksterdag)