In de kerk wordt de Bijbel gelezen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar je kunt er best een vraagteken bij zetten: waarom eigenlijk? Waarom zouden wij die verzameling vreemde, oude documenten lezen en er dan ook nog van verwachten dat ze ons iets te zeggen hebben? Een klassiek antwoord op deze vraag is dat de Bijbel Gods woord is. Zo kun je de afstand overbruggen. Of je zou kunnen zeggen dat de Bijbelse teksten inderdaad gaan over historische fenomenen en dat het aan de gelovige lezer is om er betekenis uit te halen. Marco Visser heeft promotieonderzoek gedaan naar een andere mogelijkheid, namelijk dat de teksten zo zijn gecomponeerd dat ze alle mensen van alle tijden aangaan; dat deze verstrekkende bedoeling in de teksten zelf besloten ligt. Deze leeswijze zou je kunnen aanduiden met de stijlfiguur van het pars pro toto: de specifieke dingen die in de tekst verteld worden, staan voor iets wat ons allemaal aangaat

Datum: dinsdagavond 31 januari 2023
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Dorpskerk
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)