Deze cursus kan wegens ziekte niet doorgaan.

Door Marianne Hamers* Kan ethiek hierin een brug vormen?

Elke dag maken we keuzes en staan we voor de vraag: ”Wat is in deze situatie goed om te doen?” Gelukkig hoeven we niet bij elke keuze hierbij stil te staan, maar soms treedt deze vraag op de voorgrond. Normen en waarden spelen hierin een belangrijke rol. Deugden als rechtvaardigheid, moed of wijsheid kunnen ons helpen bij de keuzes die we maken, deze ook uit te voeren. Onze deugden, waarden en normen worden gevormd door onze opvoeding, onze cultuur, de omgeving
en omstandigheden waarin we verkeren en last but not least door onze religie. Religies hebben hierin veel te bieden. Religies kennen overeenkomsten en verschillen, juist als het gaat over de vragen van goed en kwaad. Zij kunnen een brug vormen, een verbinding tussen ons denken en handelen, een verbinding tussen onszelf en de ander.

In vier avonden gaan wij ons bezinnen op ethiek. De invulling hiervan is:

– Eerste avond: ethiek in de Oudheid en het Christendom.
– Tweede avond: ethiek vanuit het Jodendom en het Boeddhisme.
– Derde avond: ethische aspecten rondom het thema ‘Voltooid leven’.

Op deze avond zal de heer Emir Ertas gastspreker zijn. Hij is huisarts in Alkmaar en praktiserend moslim. Hij zal vanuit de Islamitische geloofsovertuiging dit onderwerp belichten. We bespreken tevens de visie op dit onderwerp vanuit het Christendom.

– Vierde avond: ethische aspecten rondom het thema “Vergeving”. Aandacht voor wat vergeving inhoudt en de visie hierop van het Christendom, de Islam en het Boeddhisme.

Data: woensdagen 20 april, 11 mei, 25 mei en 8 juni 2022
Plaats: Parochiecentrum
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Bijdrage: € 10

* Marianne Hamers is opgeleid tot counselor en ervaren cursusleider op het gebied van interreligieuze dialoog en ethiek.