Lezing door ds. Rik Willemsen

Hij is met stip de grootste leverancier van teksten in het Nieuwe Testament: Paulus van Tarsus, de latere apostel. Door de één geliefd, door de ander verguisd.

De aandacht voor hem is de laatste tijd toegenomen. Er verschijnt bijna jaarlijks een biografie en ook buiten de kerk trekt zijn gedachtegoed de aandacht, getuige het in 2017 verschenen boek ‘Paulus onder filosofen’ en verschillende televisieseries over de reizen van Paulus.

(Paulus, Rembrandt van Rijn)

Binnen de kerk worden de teksten van Paulus gebruikt (of misbruikt?) in actuele discussies over vrouwen in het ambt en homoseksualiteit. Kortom, de brieven van Paulus zijn weer springlevend!

In een serie van drie middagen gaan we op reis met Paulus. Om de boodschap van Paulus’ brieven te kunnen waarderen is het belangrijk om te weten onder welke omstandigheden Paulus zijn brieven schreef. Wie waren de ontvangers van zijn brieven, op welke vragen probeert Paulus een antwoord te geven en waar laat Paulus zijn eigen theologie doorschemeren? De eerste middag staat in het teken van een algemene verkenning van de biografie van Paulus, een overzicht van zijn reizen en van de belangrijkste thema’s in zijn brieven. Op de andere middagen duiken we dieper in de correspondentie met twee specifieke contexten: respectievelijk ‘Paulus en de Korinthiërs’ en ‘Paulus en de Romeinen’. We gaan nadrukkelijk zelf met de teksten aan de slag, bespreken met elkaar leeservaringen en proberen bruggen te slaan naar het hier en nu.

Data: woensdag 25 januari, 8 & 15 februari 2023
Tijd: 14:00 – 16:00 uur
Plaats: Parochiecentrum
Bijdrage: € 10 (incl. koffie/thee)