Lees voor
Door Hanneke Klinkert-Koopmans

Geloof heeft mensen door de eeuwen heen geïnspireerd tot het schrijven van poëzie. Vele liederen en gedichten getuigen hiervan.
Geloof, hoop en liefde zijn nog steeds een inspiratiebron voor dichters uit deze tijd, die de Bijbelse boodschap actualiseren.
Neerlandica Hanneke Klinkert zal weer een cursus geven over religie in eigentijdse poëzie. Het komende seizoen zullen we nagelaten gedichten lezen van de Joodse dichteres Hanny Michaëlis, waarin de Tweede Wereldoorlog een rol van betekenis speelt. Zij overleefde de oorlog maar haar ouders kwamen om in Sobibór. Daarover heeft zij tijdens haar leven voor de buitenwereld altijd gezwegen. Na haar dood in 2007 verscheen haar nagelaten poëzie.

 

Ook gaan wij poëzie van Hester Knibbe lezen die in haar gedichten aangrijpende ervaringen verwerkt heeft, zoals de dood van haar zoon.

‘Religie, ook het christendom, bestaat eigenlijk bij de gratie van het lijden van de mens. Dat is schrijnend. Mensen proberen altijd betekenis te geven aan hun aanwezigheid hier: een fase tussen twee eeuwigheden waarin je, hoe je het ook wendt of keert, behoorlijk kwetsbaar bent. Die kwetsbaarheid klinkt door in mijn werk,’ zegt zij in een interview voor het tijdschrift Liter in 2013. Liter is een literair tijdschrift waarin gezocht wordt naar de verbinding tussen literatuur en religie die van oudsher eigenlijk onscheidbaar zijn.

In verband met het gevaar op coronabesmettingen, zullen we in elk geval tot december 2021 onze groep opsplitsen in twee groepen. Groep 1 komt van 9.30 – 10.30 uur en groep 2 van 11.00 – 12.00 uur.
Tussen 10.30 en 11.00 uur is er gelegenheid om te wisselen en een kopje koffie/thee te drinken.

Data: donderdagmorgen 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december 2021, 13 januari, 10 februari, 10 maart en ev. 14 april 2022
Tijd: 9.30 – 11.30 uur
Plaats: De Schakel, Kerkpad 1 , Castricum
Bijdrage: € 20 (inclusief koffie/thee + reader)