Lezing door Babs Willemse.

Met het ingaan van de gewijzigde donorwet in 2020 is het onderwerp orgaandonatie weer opnieuw in het publieke debat gekomen. Het nieuwe principe ‘geen keuze betekent geen bezwaar’ deed veel stof opwaaien. De keuze om wel of geen donor te willen zijn is een medisch-ethisch vraagstuk met veel facetten. Ook vanuit Bijbels perspectief is het onderwerp vanuit meerdere kanten te belichten.

Babs Willemse schreef onlangs een boek ‘Aan de rand van het leven, licht op het vraagstuk orgaandonatie’. Het boek is voortgekomen uit haar ervaringen met bijna 33 jaar leven na een levertransplantatie. Ze laat zowel medische, juridische als spirituele aspecten van orgaandonatie aan bod komen, en ook de rol van levensvisie en bewustzijn. Haar eigen vragen en verwondering zijn hierbij als leidraad gebruikt.

Op deze middag plaatst Babs Willemse het onderwerp orgaandonatie als ervaringsdeskundige op een levendige manier in een breed perspectief. Bijbelse handvatten en afwegingen worden ingebracht door ds. Rik Willemsen. Er wordt nadrukkelijk geen advies gegeven. Belangrijker is het om met elkaar in gesprek te gaan en ruimte te scheppen voor vragen en discussie zodat u handvatten aangereikt krijgt om een weloverwogen mening te vormen. Om tijdens de middag tegemoet te komen aan de facetten die voor u belangrijk zijn, is er de mogelijkheid om uw vragen vooraf kenbaar te maken via: info@babswillemse.nl

Datum: woensdag 21 september 2022
Tijd: 14:00 – 16:00 uur
Plaats: Parochiecentrum
Bijdrage: € 5