Een Duifje is een bijeenkomst, georganiseerd door de Witte Duif met, in brede zin, een christelijke achtergrond. Een Duifje wordt maandelijks gehouden op zondagmiddag vanaf 16.00 uur (meestal de derde zondag van de maand). Afwisselend in de Dorpskerk in Castricum of de Protestantse kerk in Limmen.

Belangrijke aspecten hierbij zijn ontmoeting, saamhorigheid, verdieping van een aangereikt thema, afhankelijk daarvan ook samen zingen en interactie. Daarna is er een gezamenlijke maaltijd, waar voor soep en drinken wordt gezorgd en er met elkaar gedeeld wordt wat iedereen aan eten heeft meegenomen. De Duifjes zijn toegankelijk, iedereen die belangstelling heeft wordt hiervoor van harte uitgenodigd. 17 september 2023 in de protestantse kerk in Limmen

15 oktober in de Dorpskerk

19 november in Limmen

17 december in de Dorpskerk

21 januari 2024

18 februari in Limmen

17 maart in de Dorpskerk

21 april in Limmen

19 mei in de Dorpskerk

16 juni in Limmen

Nadere informatie vindt u te zijner tijd op de website: www.dewitteduifcastricum.nl

Het PROJECTKOOR van Stichting de Witte Duif gaat dit jaar aan de slag met twee projecten:

MATTHEUS PASSIE, een eigentijdse bewerking van het lijdensverhaal uit het Mattheus-Evangelie met teksten van ds. Piet van Midden en muziek van Gerard van, met daarin opgenomen vier oorspronkelijke koralen van Bachs Matthäus Passion, maar dan met nieuwe tekst. Het projectkoor van de Witte Duif start in september met de repetities op woensdagavonden. Marianne Beitler dirigeert, zodat we kunnen genieten van de muziek, de teksten en het samen zingen.

Repetities: woensdagavond om 19.30u in de Dorpskerk (vanaf 13 september) Uitvoering: in het weekend van Palmpasen – zaterdagavond 23 maart 2024, 20u in de Dorpskerk – zondagmiddag 24 maart 2024, 16u in de Protestantse kerk in Limmen

KERSTNACHT MET DE WITTE DUIF De stichting organiseert een Kerstnachtmoment met aloude rituelen en symbolen en veel koor- en samenzang, rond de geboorte van het Kerstkind. Het projectkoor studeert op woensdagavonden de liederen in.

Repetities: woensdagavond om 20.45u in de Dorpskerk (vanaf 4 oktober) Uitvoering: zondagavond 24 december 2023 om 22.30 u in de Dorpskerk in Castricum Wil je met één of beide projecten meezingen (het is gemakkelijk te combineren), geef je dan op bij Isabella Branderhorst: icbranderhorst@planet.nl