In het seizoen 2024-2025 organiseert het Projectkoor enkele oecumenische vieringen en vespers. Elke viering vindt plaats in de Dorpskerk te Castricum.

Wie mee wil zingen met het Projectkoor bij de vespers, is welkom bij het instuderen van de liederen op de drie zaterdagen daaraan voorafgaand van 10 – 11.30 uur in de Dorpskerk.

Opgeven bij de dirigent: jellejan@jjklinkert.nl

 Op Kerstavond, dinsdag 24 december 2024, om 21:00 uur vindt weer de traditionele oecumenische Kerstvesper plaats.

 Op Goede Vrijdag 18 april 2025 is er ook een oecumenisch vesper.

De afgelopen jaren heeft de Raad van Kerken, samen met de pastores en andere betrokkenen, gezocht naar mogelijkheden om in interkerkelijk verband samen te komen, elkaar te ontmoeten en te vieren. Dat willen we voortzetten in het komende seizoen. Enkele data staan al vast, daarnaast is er ruimte voor andere initiatieven. Via de kerkbladen blijft u op de hoogte. U bent van harte uitgenodigd.

Zondag 15 september 2024 Oecumenische viering aan het begin van de Vredesweek om 10 uur in de Dorpskerk te Castricum.

PAX verenigt burgers die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst. De vredesbeweging verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld.

Zondag 19 januari 2025 Oecumenische viering & vesper in de Week van Gebed voor de Eenheid. Locatie, tijd & thema nog niet bekend.

 Zondag 4 mei 2025 Oecumenische viering in de Dorpskerk te Castricum om 18.00 uur, voorafgaand aan de Stille Tocht.