In het seizoen 2023-2024 organiseert het Liturgiekoor weer enkele oecumenische vespers. Elke vesper vindt plaats in de Dorpskerk te Castricum.

Wie mee wil zingen met het Liturgiekoor bij de vespers, is welkom bij het instuderen van de liederen op de drie zaterdagen daaraan voorafgaand van 10 – 11.30 uur in de Dorpskerk. Opgeven bij de dirigent: jellejan@jjklinkert.nl

Oecumenische Kerstvesper Ook dit jaar vindt op Kerstavond, zondag 24 december om 20:30 uur, weer het traditionele Kerstvesper plaats in de Dorpskerk. Het Liturgiekoor met gastzangers zingt dan het ‘Klein Kerstoratorium’ op muziek van Antoine Oomen, met teksten van Huub Oosterhuis.

Dit muziekstuk voor koor en gemeente, begeleid door fluit, hobo en piano, is al vele jaren en in vele gemeenten een geliefde muzikale verwoording van het Kerstverhaal en nu ook een speciale hommage aan de dit jaar overleden tekstdichter Oosterhuis.

Naast dit mooie oratorium zullen we samen met de gemeente oeroude – middeleeuwse – kerstliederen zingen. Denk aan ‘Nu sijt wellecome’, en ‘Hoe leit dit kindeke’, wie kent ze niet? Zo is het Kerstvesper ook dit jaar een begin van de Kerstnacht vol muziek en zang.

Op Goede Vrijdag 29 april 2024 is er weer een oecumenische vesper.

Het Liturgiekoor met gastzangers zal o.l.v. Jelle Jan Klinkert ’s avonds om 19 uur in de Dorpskerk het Paasoratorium ‘Het Lam dat ons doet leven’ uitvoeren.
Pastor is Jos van Steen.

Het is een muziekstuk voor piano, orgel, trompet en vierstemmig koor dat op ontroerende wijze het verhaal van Jezus’ passie bezingt met Bijbelteksten en liedteksten van Ria Borkent, op muziek gezet door Dirk Zwart.

De afgelopen jaren heeft de Raad van Kerken, samen met de pastores en andere betrokkenen, gezocht naar mogelijkheden om in interkerkelijk verband samen te komen, elkaar te ontmoeten en te vieren. Dat willen we voortzetten in het komende seizoen. Enkele data staan al vast, daarnaast is er ruimte voor andere initiatieven. Via de kerkbladen blijft u op de hoogte. U bent van harte uitgenodigd.

Zondag 17 september 2023 Oecumenische viering aan het begin van de Vredesweek om 10 uur in de Dorpskerk te Castricum

Oorlog en geweld raken mensen overal ter wereld. De oorlog in Oekraïne laat ons des te meer beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waar élke dag aan moet worden gebouwd. Het is nu belangrijker dan ooit dat Iedereen iets voor vrede kan doen!

PAX verenigt burgers die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst. De vredesbeweging anno 2023 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld.

Zondag 21 januari 2024 Oecumenische viering om 10 uur in de Week van Gebed voor de Eenheid in het teken van het grote gebod

Voorganger is Ds. R. J. Blaauw uit Heiloo.
Centraal staat het verhaal van de barmhartige Samaritaan.
Het materiaal is aangeleverd door de christenen uit Burkina Faso.

 

Zaterdag 4 mei 2024 Oecumenische Herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk te Castricum om 18:00 uur voorafgaand aan de Stille Tocht.

Thema: Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid
Voorganger: pastor Bertus Stuifbergen