o.l.v. Jelle Jan Klinkert

In het seizoen 2020-2021 organiseert het Liturgiekoor weer enkele oecumenische vespers. Elke vesper vindt plaats in de Dorpskerk te Castricum.
Wie mee wil zingen met het Liturgiekoor bij de vespers, is welkom bij het instuderen van de liederen op de drie zaterdagen daaraan voorafgaand van 10 – 11.30 uur in de Dorpskerk.
Opgeven bij de dirigent: jellejan@jjklinkert.nl

Oecumenisch Kerstvesper met ‘Festival van Lezingen en Liederen’

Op Kerstavond, donderdag 24 december, om 21.00 uur vindt weer de traditionele oecumenische Kerstvesper plaats in de Dorpskerk

We vieren daar, samen met het Liturgiekoor en gastzangers, het ‘Festival van Lezingen en Liederen’ (Festival of Lessons and Carols).

We halen daarmee een oude Engelse traditie naar onze tijd: lezingen uit het Kerstevangelie, afgewisseld met ook hier bekende Engelse ‘carols’ in een mooie Nederlandse vertaling van Sytze de Vries. De muziek is bewerkt door Dirk Zwart.

Zo horen we de evangelieteksten en zingen we samen die oude bekende Kerstliederen.

 

Op zaterdag 6 februari 2021 is er om 19 uur een oecumenisch vesper gewijd aan Dietrich Bonhoeffer, 115 jaar geleden geboren op 4 februari 1906 en op 9 april 1945 vermoord.
Het Liturgiekoor zal liederen zingen op teksten van Bonhoeffer, op muziek gezet door Hans Timmer, voorganger is Bertus Stuifbergen, beiden oud-docent van het Bonhoeffercollege.

Na de vesper zal er om 20 uur een film over het leven van Bonhoeffer vertoond worden in de Dorpskerk.

 

Het Taizé-avondgebed is nog niet gestart.
In de kerk mag niet meer gezongen worden.
Echter, zingen is een basis voor het avondgebed.
We zien ons dus genoodzaakt om het avondgebed, tot nader orde, te laten vervallen.

Het Taizé-avondgebed wordt iedere week gehouden op maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.
We komen in stilte binnen en zitten rondom de Paaskaars. Er zijn mensen die wekelijks komen, mensen die op voor hen speciale momenten komen, maar ook gewoon nieuwsgierigen.

Jong en oud, iedereen is welkom.

Voor iedereen ligt een Taizé-liedboekje klaar en een A5-je waarop de liturgie van deze week staat met de vertaling van de liederen.

De liturgie is altijd hetzelfde opgebouwd. Er is een Psalmlezing en een Bijbellezing. De lezingen komen uit het oecumenisch leesrooster voor de volgende zondag. En er is stilte. Ieder die dat wil, kan een lichtje aansteken bij wijze van gebed.
Daarnaast natuurlijk veel (vaak meerstemmig) zingen, Taizé-liederen die makkelijk mee te zingen zijn. Bij het vertrek nemen de mensen de stilte mee. Vanuit de rust begint het gewone leven weer.

Vanaf kwart voor zeven is de oude Dorpskerk (Kerkpad 1) open. Komt u in stilte binnen? Voel u van harte welkom!

Vanaf 14 september iedere maandagavond, maar niet op 5 april
(2e Paasdag) en ook niet op 24 mei (2e Pinksterdag).

nr. 16 De oecumenische viering aan het begin van de Week van Gebed voor de Eenheid op zondagmorgen 17 januari om 10 uur in de Dorpskerk is alleen te volgen via een livestream: klik op https://youtube.com/channel/UC5iiqbEwhkjId_GF8RuuEIQ/live

Er mogen voorlopig helaas geen kerkgangers meer bij de vieringen aanwezig zijn.

In het afgelopen jaar heeft de Raad van Kerken, samen met de pastores en andere betrokkenen, geëxperimenteerd met nieuwe mogelijkheden en andere vormen om in interkerkelijk verband samen te komen, elkaar te ontmoeten en te vieren. Dat experiment willen we voortzetten in het komende seizoen. Enkele data staan al vast, daarnaast is er ruimte voor andere initiatieven. Via de kerkbladen blijft u op de hoogte. U bent van harte uitgenodigd.

Zondag 17 januari 2021 Oecumenische viering in de Dorpskerk om 10 uur in de Week van Gebed voor de Eenheid

Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap van Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed. “In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en blijven, groeien we ook in eenheid met anderen,” vertelt Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland. Van #blijfthuis in coronatijd naar #blijfinmijnliefde.

Dinsdag 4 mei 2021 Oecumenische viering in de Dorpskerk om 18.15 uur, voorafgaand aan de Stille Tocht

Donderdag 13 mei 2021 Hemelvaart

7 uur: Dauwtrappen o.l.v. Martin Tromp (Groene Kerk)
8 uur: ontbijt in De Schakel, Kerkpad 1
9 uur: viering Dorpskerk, voorganger Jarek Kubacki

Op zondagmorgen …

Eenmaal per maand is er in Castricum om 10 uur een Oecumenische leerdienst, niet in de kerk maar in een doodgewone zaal in de Kern aan de Overtoom. Al vele, vele jaren komen er van verschillende geloofsrichtingen een aantal bezoekers samen op deze ochtend.
Helaas gooide het Coronavirus het afgelopen seizoen roet in het eten. Zoals op zoveel plaatsen konden we het seizoen niet afmaken en ook de zomerse koffieochtenden bij deelnemers in de tuin gingen niet door. Van verschillende kanten hoorde ik hoe de bijeenkomsten node werden gemist.
Voor het komende seizoen hebben we een serie bijeenkomsten gepland, in de hoop dat we “op afstand” kunnen samenkomen.
We starten met een koffieochtend in ” De Oude Keuken”. In oktober komt Hanneke Klinkert met ons gedichten lezen. Het verdere programma moet nog ingevuld worden.
Ieder die graag een ochtend wil meemaken is van harte welkom.

Rooster voor de leerdiensten in het seizoen 2020 – 2021:

zondag 11 oktober (in de Schakel!), 8 november, 20 december,
10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april en 9 mei

Inlichtingen over de Oecumenische leerdiensten:
Mw. G. Walstra-Bosma, tel. 651434; dhr. W. v. Zanten, tel. 654413