Op Kerstavond, dinsdag 24 december, om 21:00 uur vindt weer de traditionele oecumenische Kerstvesper plaats in de Dorpskerk te Castricum. We vieren daar, samen met het Liturgiekoor en gastzangers, het ‘Festival van Lezingen en Liederen’ (Festival of Lessons and Carols).
We halen daarmee een oude Engelse traditie naar onze tijd: lezingen uit het Kerstevangelie, afgewisseld met ook hier bekende Engelse ‘carols’ in een mooie Nederlandse vertaling van Sytze de Vries. De muziek is bewerkt door Dirk Zwart.
Wie kent niet ‘Once in royal David’s city’ (Waar eens David is geboren) of ‘In the bleak midwinter’ (In de kille winter)?
Zo horen we de evangelieteksten, luisteren we samen naar mooie koormuziek en vooral: zo zingen we samen die oude bekende Kerstliederen. En zo beleven we samen op de donkere Kerstavond een heilig uur vol licht.
Voorganger is Eveline Masetti, pianiste is Karin Mooij, muzikale leiding heeft Jelle Jan Klinkert.

Oecumenische vespers m.m.v. het Liturgiekoor o.l.v. Jelle Jan Klinkert

In het seizoen 2019-2020 organiseert het Liturgiekoor weer oecumenische vespers. Elke vesper vindt plaats in de Dorpskerk te Castricum. Twee van deze vespers beginnen om 19 uur en worden gevolgd door een film:

op 19 oktober met liederen op teksten van Hildegard von Bingen en op Witte Donderdag 9 april met liederen op teksten van Bonhoeffer.
Op 24 december is de Kerstvesper, aanvang 21 uur.

De vesper op 15 februari wordt voorafgegaan door een Liedmiddag, waaraan ook meegewerkt zal worden door Jubilate o.l.v. Tom Berkhout. Vanaf 13.30 uur is iedereen welkom om de liederen in te studeren en mee te zingen, die aan het eind van de middag om 17 uur in de vesper zullen worden gezongen. Voor een liedmiddag wordt een kleine bijdrage van € 5 gevraagd voor de muziek.

Wie mee wil zingen met het Liturgiekoor bij de overige vespers, is welkom bij het instuderen van de liederen op de drie zaterdagen daaraan voorafgaand van 10 – 11.30 uur in de Dorpskerk.

Opgeven bij de dirigent: jellejan@jjklinkert.nl

 

 

Oecumenische vesper en film over Hildegard von Bingen
met inleiding en nagesprek door Ds. Dick van Arkel

 Datum:           zaterdag 19 oktober 2019
Plaats:             Dorpskerk
19 uur:             vesper met liederen op teksten van Hildegard von
Bingen uit het Nieuw Liedfonds

20 uur:            film over Hildegard von Bingen

Hildegard von Bingen was componist, wetenschapper, dokter, schrijver, poëet, politica, eerste Duitse mystica, ecologisch activiste en benedictijner abdis. Een visionaire vrouw, haar tijd ver vooruit. Ze was de eerste componist die we kennen, de eerste vrouw die schreef over vrouwelijke seksualiteit en haar invloed op de holistische geneeskunst is nog steeds groeiende. Ze is één van de meest fascinerende geesten van de Europese geschiedenis. Leonardo Da Vinci en Dante noemden haar als één van hun grootste voorbeelden.

Hildegard, afkomstig uit een rijke Duitse familie, wordt op 8-jarige leeftijd voor haar opvoeding naar een Benedictijns vrouwenklooster gebracht. Ze leert Latijn maar krijgt ook lessen in de geneeskunst. Hildegard blijkt een uitmuntende leerling. Al op jonge leeftijd heeft Hildegard sterke visioenen die ze opschrijft. De officiële kerkelijke autoriteiten zijn eerst sceptisch, maar de paus verleent zijn steun en geeft haar toestemming deze openbaringen te publiceren. Dat is een keerpunt in Hildegards leven. Ze krijgt toestemming haar eigen klooster te stichten en verspreidt een revolutionaire en humanistische benadering van het geloof.

Hildegard werd met name bekend door haar ‘hoofdwerk’ Scivias, maar meer spreken haar poëtische gebedsteksten en haar muziek nog altijd tot ons.

 

Oecumenisch vesper met liederen op teksten van Bonhoeffer

voorganger: Bertus Stuifbergen

 Datum:           Witte Donderdag 9 april 2020
Plaats:             Dorpskerk

Tijd:                19 uur

20 uur film over Bonhoeffer

 

Op zondagmorgen …
Eenmaal per maand is er in Castricum om 10 uur een Oecumenische dienst, niet in de kerk maar in een doodgewone zaal in de Kern aan de Overtoom. Al vele, vele jaren komen er van verschillende geloofsrichtingen een aantal bezoekers samen op die ochtend.

Kortgeleden dronken we, met een groepje vaste bezoekers van de Oecumenische Leerdiensten, koffie op zondagmorgen.
In de zomer stoppen de maandelijkse leerdiensten en daarvoor in de plaats wordt er op de vaste zondag bij één van de deelnemers thuis een kopje koffie geschonken. We waren met z’n twaalven.
Het gesprek ging over koetjes en kalfjes en in dit geval over het oppassen van een poes, een interessant verhaal, af en toe zelfs komisch.
Hoe het gesprek soms een wending neemt is moeilijk te achterhalen en ook niet altijd noodzakelijk, ik ontdekte dat we van het poezenverhaal overgestapt waren in een kringgesprek over God en Godsbeleving.
Edward Schillebeeckx kwam ter sprake en een boekje, waarin de bekende theoloog God, de Levende noemt. Dit wordt vast een thema om in het komende seizoen uit te diepen. Ieder die graag een ochtend wil meemaken is van harte welkom.

Rooster voor de leerdiensten in het seizoen 2019 – 2020

zondag 8 september, 20 oktober, 10 november, 15 december,
12 januari, 9 februari, 8 maart, 19 april en 10 mei

Inlichtingen over de Oecumenische Leerdiensten:

Mw. G. Walstra-Bosma, tel. 651434; dhr. W. v. Zanten, tel. 654413

In het afgelopen jaar heeft de Raad van Kerken, samen met de pastores en andere betrokkenen, geëxperimenteerd met nieuwe mogelijkheden en andere vormen om in interkerkelijk verband samen te komen, elkaar te ontmoeten en te vieren. Dat experiment willen we voortzetten in het komende seizoen. Enkele data staan al vast, daarnaast is er ruimte voor andere initiatieven. Via de kerkbladen blijft u op de hoogte. U bent van harte uitgenodigd.

Zondag 22 september 2019 om 10 uur in Nieuw Geesterhage Oecumenische viering in de Vredesweek met als thema:
‘Vrede verbindt over grenzen.’

Zondag 19 januari 2020 Oecumenische viering in de Dorpskerk om 10 uur in de Week van Gebed voor de Eenheid

Maandag 4 mei 2020 Oecumenische viering in de Dorpskerk om 18.15 uur, voorafgaand aan de Stille Tocht