Van 15 september tot 27 oktober is er in de Dorpskerk te Castricum een expositie te zien van Anna Troost, beeldend kunstenaar uit Callantsoog. Zij maakt vrij robuuste schilderijen in acryl op doek of paneel.

Het is 15 september vredeszondag en de expositie gaat erover hoe belangrijk het is dat mensen elkaar proberen te begrijpen.

Zij zegt er zelf over: “Je kunt de werkelijkheid op allerlei manieren bekijken. Niemand ziet hetzelfde. Dikwijls wijzen we een ander af, omdat hij een andere mening heeft en de werkelijkheid heel anders interpreteert. In plaats van afwijzen, kun je veel beter vragen wat een ander ziet. Dan kun je tot een gesprek komen. Het lijkt een open deur, maar het valt niet altijd mee. Blijf proberen! Succes! “

Ook over de schilderijen kun je met elkaar praten en de ander bevragen hoe en wat hij of zij ziet.

U wordt in ieder geval van harte uitgenodigd.

Datum: Vredeszondag 15 september 2024
Plaats:  Dorpskerk
Tijd:       10:00 – 11:00 uur
Na afloop:  open collecte

Elke donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdagmorgen van 10.30 – 12.30 uur staat de Dorpskerk aan het Kerkpad 1 te Castricum open voor bezoekers. ‘Open Kerk’ is bestemd voor mensen die behoefte hebben aan stilte-beleving, meditatie, gebed, het aansteken van een kaarsje of gewoonweg het bezichtigen van de kerk. Doorgaans is één van de pastores aanwezig voor een persoonlijk gesprek.

Sacred dance, sacrale dans betekent heilige dans. Meditatief bewegen op een manier die verbinding legt tussen dans en het religieuze ervaren van de mens. Het kan een bijzondere verdieping aanbrengen in het gewone leven. Juist omdat het voorbij gaat aan het denken. En hoe verstrikt kan een mens zijn in dat denken.

De weg naar binnen, naar het voelen en naar het innerlijk weten kan door wat dan ook versperd zijn. De bewegingen in de sacrale dans, de muziek, de verbinding met het midden of met de kring kunnen dat voelen en weten terugbrengen in je bewustzijn. Denk aan gevoelens van dankbaarheid, verdriet, eenzaamheid, pijn, stilte, vertrouwen, kracht, passie. De bewustwording daarvan, het ‘naar boven halen’ is het begin van de heilzame, de sacrale werking van sacred dance.

We dansen in een kring, de cirkel als symbool van oneindigheid en verbondenheid. En rond een ´midden´ (bijvoorbeeld bloemen, een kaars, materiaal uit de natuur) waaraan de danser een betekenis kan geven die aansluit bij het gevoel of behoefte van het moment.

De dansen bestaan uit zich herhalende eenvoudige patronen. Zo vinden ze hun weg, van je hoofd via je hart naar je voeten. De passen en bewegingen worden uitgelegd en geoefend. De dansen komen herhaaldelijk terug waardoor de beleving intenser wordt.

De muziek waarop we dansen is uit alle windstreken, religieus, folklore, zowel rustig als wat meer uitbundig, van klassiek tot hedendaags.

Het in woorden vatten van de betekenis van Sacred dance kan niet volledig zijn. Het is een ervaring die gaat ‘beyond’ en voert naar daar wat niet benoembaar is.

Deel het plezier dat we in Castricum al meer dan 20 jaar met elkaar beleven en voel je welkom in de kring! Danservaring is niet nodig.

Data meestal 2de maandag van de maand 19:30 – 21:30 uur: 

9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december 2024, 

13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april en 12 mei 2025

Plaats: De Schakel, Kerkpad 1, Castricum (achter de Dorpskerk)

Bijdrage: € 10 per avond

Wie de oecumene een warm hart toedraagt, die is van harte welkom in onze oecumenische vrouwengespreksgroep.

 

Iedere 2e donderdagmiddag van de maand komt een groepje vrouwen, in oecumenisch verband, bij elkaar om te praten over een bepaald gespreksonderwerp.

Samen worden die onderwerpen uitgezocht. Dat kan over van alles gaan waar op dat moment de aandacht naar uitgaat.

Meningen en ervaringen worden uitgewisseld, zodat we van elkaar kunnen leren.

De thee/koffie staat klaar om 13:45 uur in een van de zalen van De Schakel zodat we om 14:00 uur kunnen beginnen. We gaan door tot 16:00 uur.

De leden van de Oecumenische Vrouwen Gespreksgroep hopen in het nieuwe seizoen, vanaf 12 september 2024, iedere 2e donderdagmiddag in de Schakel, Kerkpad 1, Castricum weer bij elkaar te kunnen komen.

De onderwerpen waar we over zullen praten, worden in “Over en Weer” en in “Overweg” van september bekend gemaakt.

U bent van harte welkom! Misschien heeft u een onderwerp waar u met andere vrouwen over zou willen praten? Dan kunt u contact opnemen met:

Mariet Feijen               tel. (0251-) 655697

Annalize Karsten         tel. 06 – 5767 2164

Niet iedereen gaat weg in de zomer. Voor thuisblijvers en andere gegadigden organiseerde de Raad van Kerken de laatste jaren in juli en augustus een serie filmavonden volgens het concept: maaltijd, film en een goed gesprek. Gezien de grote belangstelling voor deze avonden bestaat de kans dat in 2025 opnieuw een serie zomerse filmavonden wordt opgezet. Informatie daarover komt tijdig in de kerkbladen en/of in de plaatselijke kranten. 

Samen zingen werkt verbindend. Muziek kan soms meer raken dan een preek. Dit seizoen bieden we dan ook graag ‘koffie met noten aan’. Een gespreksgroep waar liederen uit het Liedboek en andere bundels centraal staan, onder het genot van een kop koffie of thee. We zingen samen een aantal liederen, waarbij organist/kerkmusicus Lisette van Veluw het muzikale gedeelte verzorgt, inclusief een korte inleiding bij de gekozen liederen. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over wat het lied oproept. Ds. Rik Willemsen is mede-gespreksleider. Liederen worden gekozen in de tijd van het kerkelijk jaar of rond een bepaald thema. De eerste bijeenkomst staat in het teken van zomer / rust / oogst. Later in het seizoen wordt het ook mogelijk om zelf liedsuggesties aan te dragen.

We komen bij elkaar op woensdagen van 10:00 – 11:30 uur in De Schakel op 21 augustus, 20 november, 26 februari 2025 en 14 mei. 

Er is plek voor maximaal 10 deelnemers per bijeenkomst. Graag vooraf aanmelden bij ds. Rik Willemsen via predikant@pkcastricum.nl of 0619847998.

Wat hebben oude Bijbelverhalen te maken met ons leven van vandaag de dag? Die vertaalslag maken we

op zondag in de kerk maar vaak zijn de verhalen zoveel rijker dan dat je op één zondag kunt vertellen. Daarom organiseert de Protestantse Kerk Castricum maandelijks een bijeenkomst ‘Samen Bijbellezen’. Een geconcentreerd uur waarin we de Bijbeltekst van de komende zondag met elkaar lezen, bespreken en van verschillende kanten belichten.  

Na het lezen van de tekst wisselen we uit wat ons opvalt: een bepaald woord, een opvallend vers, een uitspraak die ons tegen de borst stuit. Waar nodig geeft ds. Rik Willemsen achtergrondinformatie. Vervolgens trekken we lijnen naar het hier en nu: wat heeft de tekst ons vandaag de dag te zeggen? Waar zitten raakvlakken tussen die oude woorden en jouw dagelijks (geloofs)leven? En wat zou de komende zondag de hoofdboodschap kunnen zijn voor de gemeente?

Iedereen is welkom, er is geen kennis vooraf vereist. Een flinke dosis nieuwsgierigheid en een actieve inbreng is voldoende.

Graag wel van tevoren aanmelden bij ds. Rik Willemsen per e-mail predikant@pkcastricum.nl of telefoon 06-19847998.

De bijeenkomsten vinden plaats in De Schakel op de volgende data:

 • woensdag 4 september 10:00 uur
 • dinsdag 8 oktober 14:00 uur
 • woensdag 6 november 10:00 uur
 • dinsdag 3 december 10:00 uur
 • woensdag 8 januari 10:00 uur 
 • woensdag 5 februari 14:00 uur
 • woensdag 5 maart 10:00 uur
 • woensdag 2 april 14:00 uur
 • dinsdag 6 mei 10:00 uur
 • dinsdag 3 juni 10:00 uur

Tweemaal per maand worden er op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur, in het gebouw van stichting Welzijn Castricum, Dorpsstraat 30, creatieve activiteiten aangeboden in het Crea Café. Het Crea Café is een samenwerking tussen stichting Welzijn en de Evangeliegemeente Castricum. Het is een plek waar iedereen welkom is, die het leuk vindt om onder het genot van een kopje koffie of thee creatief bezig te zijn. Ook als je (nog) niet creatief bent, maar je vindt het gewoon gezellig om langs te komen voor een kopje koffie of thee, dan ben je welkom.

Op de website www.egcastricum.nl kun je lezen op welke zaterdagen het CreaCafé is geopend en welke workshops wanneer worden gegeven.

Soms wordt er 1 à 2 Euro aan de deelnemers gevraagd voor de gebruikte materialen en stichting Welzijn vraagt 1 Euro per geschonken kopje koffie of thee.

Mocht je vragen hebben over deze workshops, of meer willen weten over het Crea Café, stuur dan een e-mail naar CreaCafe1901@gmail.com.

Ben je tussen de 12 en 16 jaar en geïnteresseerd in het ontdekken van jezelf en de wereld om je heen? Wil je ontdekken wat die oude Bijbelverhalen te maken hebben met jouw dagelijks leven? Dan ben je welkom bij de Teens Group!

Eén keer per maand bespreken we op vrijdagavond onderwerpen die jou bezighouden. Denk daarbij aan geloof & milieu, geld, social media, vriendschap en relaties. Behalve praten gaan we ook creatief aan de slag met de thema’s, bezoeken we christelijke (muziek)evenementen en maatschappelijke organisaties als de voedselbank of de vluchtelingenopvang. Gezelligheid mag ook niet ontbreken, we sluiten elke avond af met fris, chips en een stevig potje tafelvoetbal.

De eerste data voor het nieuwe seizoen zijn vrijdag 20 september en vrijdag 11 oktober. Daarna komen we meestal elke tweede vrijdag van de maand bij elkaar van. Toegang is gratis en je hoeft geen lid van een kerk te zijn om bij de Teens Group te komen. Vooraf aanmelden is wel fijn. Dat kan bij Rik Willemsen via predikant@pkcastricum.nl of 0619847998. Je kunt ook contact opnemen als je eerst wat meer informatie wil ontvangen.

Plaats: The Basement (onder het zwembad, Jacob Rensdorpstraat 1, Castricum)

Het Taizé-avondgebed wordt iedere week gehouden op maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.  We komen in stilte binnen en zitten bij de brandende Paaskaars. Er zijn mensen die wekelijks komen, mensen die op voor hen speciale momenten komen, maar ook gewoon nieuwsgierigen.  Jong en oud, iedereen is welkom.

Voor iedereen ligt een Taizé-liedboekje klaar en een A5-je waarop de liturgie van deze week staat met de vertaling van de liederen.

De liturgie is altijd hetzelfde opgebouwd. Er is een Psalmlezing en een Bijbellezing. De lezingen komen uit het oecumenisch leesrooster voor de volgende zondag. En er is stilte. Ieder die dat wil, kan een lichtje aansteken bij wijze van gebed.

Daarnaast natuurlijk veel (vaak meerstemmig) zingen, Taizé-liederen die makkelijk mee te zingen zijn.  Bij het vertrek nemen de mensen de stilte mee. Vanuit de rust begint het gewone leven weer.

Vanaf kwart voor zeven is de oude Dorpskerk (Kerkpad 1) open. Komt u in stilte binnen? Voel u van harte welkom!

Vanaf 2 september iedere maandagavond, maar niet op 21 april (2e Paasdag), op 5 mei (Bevrijdingsdag) en ook niet op 9 juni (2e Pinksterdag).

Een Duifje is een bijeenkomst, georganiseerd door de Witte Duif met, in brede zin, een christelijke achtergrond. Een Duifje wordt maandelijks gehouden op zondagmiddag vanaf 16.00 uur (meestal de derde zondag van de maand). Afwisselend in de Dorpskerk in Castricum of de Protestantse kerk in Limmen.  

Belangrijke aspecten hierbij zijn ontmoeting, saamhorigheid, verdieping van een aangereikt thema, afhankelijk daarvan ook samen zingen en interactie. Daarna is er een gezamenlijke maaltijd, waar voor soep en drinken wordt gezorgd en er met elkaar gedeeld wordt wat iedereen aan eten heeft meegenomen. De Duifjes zijn toegankelijk, iedereen die belangstelling heeft wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

 • 29 september in de protestantse kerk in Limmen
 • 20 oktober in de Dorpskerk
 • 17 november in Limmen
 • 26 januari in de Dorpskerk
 • 16 maart in de Dorpskerk
 • 18 mei in Limmen
 • 15 juni in de Dorpskerk

Nadere informatie vindt u te zijner tijd op de website:

www.dewitteduifcastricum.nl 

Het PROJECTKOOR van de Witte Duif gaat dit jaar aan de slag met Messiah.nl

De Witte Duif zal op 22 en 23 februari 2025 een verkorte versie opvoeren van de Messiah van Händel. Bijzonder aan deze versie is dat de liederen in het Nederlands zullen worden gezongen. De muziek bestaat echter uit de zeer bekende melodieën van Händel, zoals het ontroerende ‘Comfort ye’, het opzwepende ‘O thou that tellest good tidings to Zion’, het vrolijke ‘For onto us a child is born’, het lieflijke Pastorale ‘He will lead his flock’ en natuurlijk het euforische ‘Hallelujah!’.

Het oratorium zal worden gezongen door het koor van De Witte Duif, begeleid door een klein combo. Nieuwe zangers en zangeressen zijn overigens bijzonder welkom! Als u dus altijd al een keer hebt willen meezingen met het ‘Hallelujah!’ en al die andere prachtige melodieën van Händel, dan is dit een unieke kans. Het is overigens niet nodig om hiervoor een ervaren zanger te zijn, iedereen is van harte welkom! Deelname is gratis. De repetities zijn vanaf woensdag 4 september elke week om 19.30 uur in de Dorpskerk, Kerkpad 1, Castricum of De Schakel (achter de Dorpskerk). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Isabella Branderhorst, icbranderhorst@planet.nl, tel.: 0251-655983. U mag natuurlijk ook gewoon langskomen op 4 september om 19.30 uur in de Dorpskerk.

Uitvoeringen: zaterdag 22 februari om 20.00 uur in de Dorpskerk, Kerkpad 1, Castricum en zondag 23 februari om 16.00 uur in de Protestantse Kerk, Zuidkerkenlaan 25, Limmen.

Repetities zijn elke woensdagavond om 19.30 uur, vanaf 4 september (met uitzondering van de maanden juli en augustus).

Najaar 2024

‘Rond de Waterput’ is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Heiloo en Limmen e.o. Zij biedt jaarlijks talrijke activiteiten op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping. Hierbij is er aandacht voor levensbeschouwing, zingeving en persoonlijke ontwikkeling en ook voor cultureel relevante en maatschappelijke onderwerpen. Ook belangstellenden die minder of niet zo vertrouwd zijn met ‘het kerkelijk leven’ zijn van harte uitgenodigd!

Naast de ‘vaste’ activiteiten, zoals de exposities, de maandelijkse gespreksgroepen en maaltijden in de Ter Coulsterkerk en de Willibrorduskerk in Heiloo, het Bijbels ABC in Limmen, even ‘op adem komen’ in Egmond en de wekelijkse 3-Bronnen Pelgrimage door deze regio, kunt u dit najaar de volgende bijzonderheden verwachten:

 

 • De film ‘Where are jou Adam?’ over monniken op de berg Athos, gemaakt door een Oekraïense documentairemaker, wordt vertoond in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 in Heiloo, op donderdag 17 oktober om 19.30 uur.

 

 • ‘De toren van Babel’ is de lezing in de Ter Coulsterkerk op donderdag 24 oktober door taalwetenschapper Geert Booy over het ontstaan van de menselijke taal en de ontwikkeling en verspreiding van zoveel verschillende talen.

 

 • Dinsdagavond 5 november kunnen we genieten van muziek-poëziegroep ‘Achterom’ met het nieuwe programma ‘Op vleugels van hoop’.

 

*En zondagmiddag 17 november is in de Witte Kerk, Heerenweg 32 in Heiloo weer een ‘Preek van de Leek’. Dit keer met het bijzondere levensverhaal van zangeres en dirigente Didy Coljée.

Het volledige programma najaar 2024 kunt u vinden in het programmaboekje dat vanaf eind augustus in vele kerken in onze regio te krijgen is. Op de website www.ronddewaterput.nl vindt u ook alle actuele informatie. Het programma Voorjaar-2025 zal daar eind december ook te vinden zijn.

U kunt u van tevoren aanmelden voor de activiteiten. Als er dan een wijziging is m.b.t. die activiteit, kunt u gebeld/gemaild worden.

U kunt ook altijd nog even op de website kijken of er bijzonderheden zijn: www.ronddewaterput.nl

Aanmelden: ronddewaterputnl@gmail.com of 072-5330906

U bent van harte welkom!