L’Chaim! staat voor een toast op het leven, gezondheid en iemands welzijn. Kortom: een toepasselijke expositie in een tijd waarin gezondheid hoger dan ooit scoort. Op het leven!

Axel Veenendaal is een veelzijdig kunstenaar die resideert in Atelier Axel in Leusden. Daar, in dat Atelier, “gebeurt” het en wordt kunst gecreëerd. De eerste lessen in tekenen en schilderen kreeg Axel van zijn vader, die een begenadigd amateurkunstenaar was. Zijn vader leerde hem vooral te werken met perspectief, donker en licht.

Sinds 2007 maakt hij schilderijen met joodse thema’s – hij weet zich daarbij geïnspireerd door de familie van zijn joodse vrouw. Hij noemt dit werk zijn Jewish Related Paintings. Onderwerpen zijn impressies bij de Kotel (de Klaagmuur), portretten, woestijnlandschappen en symbolen als de Magen David (Davidster) en Hebreeuwse letters en woorden.

Datum: Israëlzondag 1 oktober 2023

Plaats: Dorpskerk Tijd: 10:00 – 11:00 uur

Na afloop: open collecte

Het Taizé-avondgebed wordt iedere week gehouden op maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk. We komen in stilte binnen en zitten bij de brandende Paaskaars. Er zijn mensen die wekelijks komen, mensen die op voor hen speciale momenten komen, maar ook gewoon nieuwsgierigen. Jong en oud, iedereen is welkom.

Voor iedereen ligt een Taizé-liedboekje klaar en een A5-je waarop de liturgie van deze week staat met de vertaling van de liederen.

De liturgie is altijd hetzelfde opgebouwd. Er is een Psalmlezing en een Bijbellezing. De lezingen komen uit het oecumenisch leesrooster voor de volgende zondag. En er is stilte. Ieder die dat wil, kan een lichtje aansteken bij wijze van gebed.

Daarnaast natuurlijk veel (vaak meerstemmig) zingen, Taizé-liederen die makkelijk mee te zingen zijn. Bij het vertrek nemen de mensen de stilte mee. Vanuit de rust begint het gewone leven weer.

Vanaf kwart voor zeven is de oude Dorpskerk (Kerkpad 1) open. Komt u in stilte binnen? Voel u van harte welkom!

Vanaf 4 september iedere maandagavond, maar niet op 25 december (1e Kerstdag), 1 januari, 1 april (2e Paasdag) en ook niet op 20 mei (2e Pinksterdag)

Elke donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdagmorgen van 10.30 – 12.30 uur staat de Dorpskerk aan het Kerkpad 1 te Castricum open voor bezoekers. ‘Open Kerk’ is bestemd voor mensen die behoefte hebben aan stilte-beleving, meditatie, gebed, het aansteken van een kaarsje of gewoonweg het bezichtigen van de kerk. Doorgaans is één van de pastores aanwezig voor een persoonlijk gesprek.

Sacred dance, sacrale dans betekent helende dans. Meditatief bewegen op een manier die ontspannend is voor lichaam en geest. Tot jezelf komen, het kind in je ervaren.

Kenmerkend voor deze dansvorm is het leggen van verbinding tussen dans en het religieuze ervaren van de mens. Het kan een bijzondere verdieping aanbrengen in het gewone leven. Juist omdat het voorbij gaat aan het denken. En hoe verstrikt kan een mens zijn in dat denken.

De weg naar binnen, naar het voelen en naar het innerlijk weten kan door wat dan ook versperd zijn. De bewegingen in de sacrale dans, de muziek, de verbinding met het midden of met de kring kunnen dat voelen en weten terugbrengen in je bewustzijn. Denk aan gevoelens van dankbaarheid, verdriet, eenzaamheid, pijn, stilte, vertrouwen, kracht, passie. De bewustwording daarvan, het ‘naar boven halen’ is het begin van de helende, de sacrale werking van sacred dance.

We dansen in een kring, de cirkel als symbool van oneindigheid en verbondenheid. En rond een ´midden´ (bijvoorbeeld bloemen, een kaars, materiaal uit de natuur) waaraan de danser een betekenis kan geven die aansluit bij het gevoel of behoefte van het moment.

De dansen bestaan uit zich herhalende eenvoudige patronen. Zo vinden ze hun weg, van je hoofd via je hart naar je voeten. De passen en17 bewegingen worden uitgelegd en geoefend. De dansen komen herhaaldelijk terug waardoor de beleving intenser wordt.

De muziek waarop we dansen is uit alle windstreken, religieus, folklore, zowel rustig als wat meer uitbundig, van klassiek tot hedendaags.

Het in woorden vatten van de betekenis van Sacred dance kan niet volledig zijn. Het is een ervaring die gaat ‘beyond’ en voert naar daar wat niet benoembaar is.

Deel het plezier dat we in Castricum al meer dan 20 jaar met elkaar beleven en voel je welkom in de kring! Danservaring is niet nodig.

Data meestal 2de maandag van de maand 19.30 – 21.30 uur: 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december 2023, 8 januari, 12 februari, 11 maart, 8 april 2024 (13 mei en 10 juni onder voorbehoud)

Plaats: De Schakel, Kerkpad 1, Castricum (achter de Dorpskerk)

Bijdrage: € 10 per avond

Wie de oecumene een warm hart toedraagt, die is van harte welkom in onze oecumenische vrouwengespreksgroep.

Iedere 2e donderdagmiddag van de maand komt een groepje vrouwen, in oecumenisch verband, bij elkaar om te praten over een bepaald gespreksonderwerp.

Samen worden die onderwerpen uitgezocht. Dat kan over van alles gaan waar op dat moment de aandacht naar uitgaat. Meningen en ervaringen worden uitgewisseld, zodat we van elkaar kunnen leren.

De thee/koffie staat klaar om 13:45 uur in een van de zalen van De Schakel zodat we om 14:00 uur kunnen beginnen. We gaan door tot 16:00 uur.

De leden van de Oecumenische Vrouwen Gespreksgroep hopen in het nieuwe seizoen, vanaf 14 september 2023, iedere 2e donderdagmiddag in de Schakel, Kerkpad 1, Castricum weer bij elkaar te kunnen komen.

De onderwerpen waar we over zullen praten, worden in “Over en Weer” en in “Overweg” van september bekend gemaakt.

U bent van harte welkom! Misschien heeft u een onderwerp waar u met andere vrouwen over zou willen praten? Dan kunt u contact opnemen met:

Mariet Feijen tel. (0251-) 655697
Annalize Karsten tel. 06 – 5767 2164

Bent u toe aan een paar dagen stilte en verdieping? In het voorjaar van 2023 beleven we een driedaagse in Abdij Koningshoeven www.koningshoeven.nl Het is een uitgelezen kans voor ons om te proeven van de rijkdom van het gebedsleven en de ingetogen stilte die hier gekoesterd wordt. Kosten € 105 per persoon. Er kunnen in totaal 10 personen mee. Reageer snel en geef je op voor 1 januari (dit i.v.m. vooruitbetaling) Na opgave volgt meer informatie.

Opgeven bij pastor Eveline Masetti tel: 06 1057 1560 of ec.masetti@gmail.com

Niet iedereen gaat weg in de zomer. Voor thuisblijvers en andere gegadigden organiseerde de Raad van Kerken de laatste jaren in juli en augustus een serie filmavonden volgens het concept: maaltijd, film en een goed gesprek. Gezien de grote belangstelling voor deze avonden bestaat de kans dat in 2024 opnieuw een serie zomerse filmavonden wordt opgezet. Informatie daarover komt tijdig in de kerkbladen en/of in de plaatselijke kranten

Op zaterdag 30 september zal er in De Schakel een cursusdag gegeven worden door Living in Your Destiny i.s.m. Evangelie Gemeente Castricum over het verstaan van Gods stem.

Spreekt God nog wel vandaag? Wat zegt de bijbel hierover? Hoe weet ik dat het God is? Tijdens deze eendaagse cursus wordt er onderwijs gegeven met een Bijbels fundament in theorie en praktijk. Je zal ervaren hoe Gods stem voor jou klinkt. Zoals in Johannes 10:27 staat: Hij is onze herder, wij zijn Zijn schapen en wij (her)kennen Zijn stem.

Deze cursus is voor iedereen die ernaar verlangt en wil ontdekken hoe Hij tot jou/u spreekt. Je hoeft geen speciale gaven of talenten te hebben om deze cursus te volgen. In de cursus komen de volgende elementen naar voren:

  • Ontdek vanuit de Bijbel dat God een sprekende God is
  • Leer hoe je God kunt horen
  • Blokkades in het horen van Gods stem
  • Oefen je in het verstaan van Gods stem

Opgave: www.by-design.eu/liyd/god-spreekt-vandaag-training

Voor meer informatie: info@egcastricum.nl

Datum: zaterdag 30 september

Plaats: De Schakel, Kerkpad 3, Castricum

Bijdrage: € 25 incl. cursusmateriaal, koffie/thee, soep en fruit.

Langs het pad van je leven kom je kleine en grote vragen tegen. Soms worden vragen beantwoord, vaak niet. En wat heb je nodig om die vragen te leven?

Het kan zijn dat je op een kruispunt in je leven staat. Welke richting kies je dan? Door de reis naar binnen te maken en het landschap van je ziel te verkennen kom je van alles tegen. Kunstwerken, boomwortels, open ruimtes waar de zon schijnt, maar ook dicht begroeide plekken en schaduw. En nog meer. Wat zie, hoor, ruik je, voel en proef je? Normaal gesproken wandel je door, maar het kan zijn dat je het verlangen voelt stil te staan bij wat je ervaart. En vragen wilt stellen zoals: wat betekent dit, waar staat het voor en wat wil het mij vertellen? Hoe voel ik mij verbonden en kan ik in mijn kracht staan als een boom diepgeworteld in de grond zoals in Psalm 1:3

‘Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken’

Als Geestelijk begeleider wandel ik graag een stukje mee op jouw weg door het leven en verkennen we samen het landschap van de ziel. Om stil te staan bij wat om aandacht vraagt en God daarbij ruimte te geven. Geestelijke begeleiding is een vorm van gesprek en aandacht waarbij centraal staat het leven en de persoon en zijn of haar weg met God. De begeleider probeert zo goed mogelijk te luisteren. Stelt soms een vraag: wat is jouw verlangen, wat zou je aan God willen vragen? Wat heb je nodig? Om zo al luisterend en pratend te ontdekken wie je voor God bent en mag zijn en Wie Hij voor jou mag zijn en is. Hiervoor voeren we ongeveer 6 gesprekken van 1 uur, een keer per maand. Het is dus een traject van een half jaar, waarin er ruimte ontstaat om stil te staan bij jezelf, je leven en bij God.

Bel of mail voor meer informatie of het maken van een afspraak met Eveline Masetti. Tel: 06 10571560 Mail: ec.masetti@gmail.com

Een Duifje is een bijeenkomst, georganiseerd door de Witte Duif met, in brede zin, een christelijke achtergrond. Een Duifje wordt maandelijks gehouden op zondagmiddag vanaf 16.00 uur (meestal de derde zondag van de maand). Afwisselend in de Dorpskerk in Castricum of de Protestantse kerk in Limmen.

Belangrijke aspecten hierbij zijn ontmoeting, saamhorigheid, verdieping van een aangereikt thema, afhankelijk daarvan ook samen zingen en interactie. Daarna is er een gezamenlijke maaltijd, waar voor soep en drinken wordt gezorgd en er met elkaar gedeeld wordt wat iedereen aan eten heeft meegenomen. De Duifjes zijn toegankelijk, iedereen die belangstelling heeft wordt hiervoor van harte uitgenodigd. 17 september 2023 in de protestantse kerk in Limmen

15 oktober in de Dorpskerk

19 november in Limmen

17 december in de Dorpskerk

21 januari 2024

18 februari in Limmen

17 maart in de Dorpskerk

21 april in Limmen

19 mei in de Dorpskerk

16 juni in Limmen

Nadere informatie vindt u te zijner tijd op de website: www.dewitteduifcastricum.nl

Het PROJECTKOOR van Stichting de Witte Duif gaat dit jaar aan de slag met twee projecten:

MATTHEUS PASSIE, een eigentijdse bewerking van het lijdensverhaal uit het Mattheus-Evangelie met teksten van ds. Piet van Midden en muziek van Gerard van, met daarin opgenomen vier oorspronkelijke koralen van Bachs Matthäus Passion, maar dan met nieuwe tekst. Het projectkoor van de Witte Duif start in september met de repetities op woensdagavonden. Marianne Beitler dirigeert, zodat we kunnen genieten van de muziek, de teksten en het samen zingen.

Repetities: woensdagavond om 19.30u in de Dorpskerk (vanaf 13 september) Uitvoering: in het weekend van Palmpasen – zaterdagavond 23 maart 2024, 20u in de Dorpskerk – zondagmiddag 24 maart 2024, 16u in de Protestantse kerk in Limmen

KERSTNACHT MET DE WITTE DUIF De stichting organiseert een Kerstnachtmoment met aloude rituelen en symbolen en veel koor- en samenzang, rond de geboorte van het Kerstkind. Het projectkoor studeert op woensdagavonden de liederen in.

Repetities: woensdagavond om 20.45u in de Dorpskerk (vanaf 4 oktober) Uitvoering: zondagavond 24 december 2023 om 22.30 u in de Dorpskerk in Castricum Wil je met één of beide projecten meezingen (het is gemakkelijk te combineren), geef je dan op bij Isabella Branderhorst: icbranderhorst@planet.nl

 

Het seizoen 2023-2024

Op het Najaar-2023-programma van ‘Rond de Waterput’, een initiatief van de gezamenlijke kerken in Heiloo en Limmen, staan diverse gespreksgroepen en bijeenkomsten, zoals ‘Samen koken samen eten’ elke maand in de Ter Coulsterkerk, vanaf oktober het ‘Bijbels ABC’ in ‘Ons Huis’ in Limmen met ds. Dick Nicolai, een lezing ‘De kracht van de verbeelding’ over kunst, religie en levensbeschouwing door Jan Tulp in de Ter Coulsterkerk en een muzieklezing door Jan Bruin over Bach in het Willibrordushuis in november.

In de Willibrorduskerk aan de Westerweg in Heiloo exposeert KinK (Kunst in de Kerk) schilderijen, gedichten, textielvormen en fotografie geïnspireerd op het verhaal van Job.

Iedere zaterdag wordt de Drie Bronnen Pelgrimsroute gelopen, langs drie heilige bronnen, drie kloosters, twee labyrinten en door het ‘heilige bos’ van Heiloo. Loop een keer mee. Vanaf station Heiloo om 9.55 uur. Op sufitrail.nl vindt u meer informatie.

In de pastorie van de Corneliuskerk in Limmen zoeken we naar ‘Het verhaal achter het verhaal’ in het evangelie van Marcus, drie donderdagavonden v.a. 14 sept. met Johan Olling.

Vanaf maandagavond 18 sept. kunt u elke 14 dagen even “Op adem komen in de Buurkerk van de Abdij” in Egmond-Binnen.

Henk Hudepohl zal in het Willibrordushuis aan de Westerweg in Heiloo – vanaf 21 sept. – vier donderdagavonden (1x per maand) ‘Samen Bijbel lezen’ in Genesis.

Een uurtje poëzie en muziek met Achterom op 19 oktober in de Ter Coulsterkerk aan de Holleweg in Heiloo.

Op 3 en 31 oktober verzorgt Allan de Monchy 2 avonden in de Ter Coulsterkerk over ‘Archeogenetica’ (studie van oud DNA). 31 oktober komt auteur Marinus van den Berg naar de Blije Mare in Alkmaar om een interactieve lezing te geven met als thema ‘Rouwen in de tijd’

Zin in een wandeling in Amsterdam met als titel ‘Sterke vrouwen in jodendom en christendom’? Met boeiende verhalen over boeiende mensen: van de middeleeuwse begijnen en zusters Clarissen tot de zussen Sophie en Betje Lazarus Mail dan naar: aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl

Het volledige programma kunt u vinden op www.ronddewaterput.nl Het programma Voorjaar-2024 zal daar eind december ook te vinden zijn.

Een overzicht van het programma treft u in het programmaboekje dat vanaf eind augustus (gratis) beschikbaar is voor geïnteresseerden. Op de website vindt u alle actuele informatie: www.ronddewaterput.nl