Expositie ‘Ken mijn naam’ door Henk Pietersma.

Beeldend kunstenaar Henk Pietersma gaat in zijn schilderijen op zoek naar bronnen achter de namen van Jezus. Uitgangspunt zijn de karakteristieke benamingen bij de profeten van het Oude Testament en bij Jezus tijdgenoten in het Nieuwe Testament.
Is het zijn gedrag, zijn het de bijzondere denkbeelden, de wonderen, zijn kruisiging, zijn opstanding? Jezus streefde niet naar een heldenstatus. Toch inspireerde zijn naam door de eeuwen heen tot navolging. Het gedachtegoed van Jezus ligt aan de basis van geestelijk hoogwaardige wereldverandering.

In deze tijd zien we echter, mede als gevolg van ontkerkelijking en geestelijke vervreemding, de naam van Jezus steeds verder uit het dagelijks leven verdwijnen.

Deze schilderijen zijn een mogelijk antwoord op de indringende vraag van Jezus in Mattheus 16:15 ‘Wie ben ik volgens jou?’ Met zijn schilderijen en vijfregelige bespiegelingen geeft Pietersma opnieuw reliëf aan de namen van Jezus. De naam Jezus is een naam om bij stil te staan, een naam die roept om verbeelding, juist in deze tijd.

Datum: zondag 23 april
Tijd: 10:00 uur
Plaats: Dorpskerk

Het Taizé-avondgebed wordt iedere week gehouden op maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.
We komen in stilte binnen en zitten rondom de Paaskaars. Er zijn mensen die wekelijks komen, mensen die op voor hen speciale momenten komen, maar ook gewoon nieuwsgierigen. Jong en oud, iedereen is welkom.

Voor iedereen ligt een Taizé-liedboekje klaar en een A5-je waarop de liturgie van deze week staat met de vertaling van de liederen.

De liturgie is altijd hetzelfde opgebouwd. Er is een Psalmlezing en een Bijbellezing. De lezingen komen uit het oecumenisch leesrooster voor de volgende zondag. En er is stilte. Ieder die dat wil, kan een lichtje aansteken bij wijze van gebed.

Daarnaast natuurlijk veel (vaak meerstemmig) zingen, Taizé-liederen die makkelijk mee te zingen zijn. Bij het vertrek nemen de mensen de stilte mee. Vanuit de rust begint het gewone leven weer.

Vanaf kwart voor zeven is de oude Dorpskerk (Kerkpad 1) open. Komt u in stilte binnen? Voel u van harte welkom!

Vanaf 5 september hopelijk iedere maandagavond, maar niet op 26 december (2e Kerstdag), 10 april (2e Paasdag) en ook niet op 29 mei (2e Pinksterdag).

Wie de oecumene een warm hart toedraagt, die is van harte welkom in onze oecumenische vrouwengespreksgroep.

Iedere 2e donderdagmiddag van de maand komt een groepje vrouwen, katholiek én protestant, bij elkaar om te praten over een bepaald gespreksonderwerp. Samen worden die onderwerpen uitgezocht. Dat kan over van alles gaan waar op dat moment de aandacht naar uitgaat.

Meningen en ervaringen worden uitgewisseld, zodat we van elkaar kunnen leren.

De koffie staat klaar om 13:45 uur in een van de zalen van De Schakel zodat we om 14:00 uur kunnen beginnen. We gaan door tot 16:00 uur.

De leden van de Oecumenische Vrouwen Gespreksgroep hopen in het nieuwe seizoen, vanaf 8 september 2022, iedere 2e donderdagmiddag in de Schakel, Kerkpad 1, Castricum weer bij elkaar te kunnen komen.

De onderwerpen waar we over zullen praten, worden in “Over en Weer” en in “Overweg” van september bekend gemaakt.

U bent van harte welkom! Misschien heeft u een onderwerp waar u met andere vrouwen over zou willen praten? Dan kunt u contact opnemen met:
Mariet Feijen tel. (0251-) 655697
Annalize Karsten tel. (0251 -) 654494

Sacred dance, sacrale dans betekent helende dans. Meditatief bewegen op een manier die ontspannend is voor lichaam en geest. Tot jezelf komen, het kind in je ervaren.

Kenmerkend voor deze dansvorm is het leggen van verbinding tussen dans en het religieuze ervaren van de mens. Het kan een bijzondere verdieping aanbrengen in het gewone leven. Juist omdat het voorbij gaat aan het denken. En hoe verstrikt kan een mens zijn in dat denken.

De weg naar binnen, naar het voelen en naar het innerlijk weten kan door wat dan ook versperd zijn. De bewegingen in de sacrale dans, de muziek, de verbinding met het midden of met de kring kunnen dat voelen en weten terugbrengen in je bewustzijn. Denk aan gevoelens van dankbaarheid, verdriet, eenzaamheid, pijn, stilte, vertrouwen, kracht, passie. De bewustwording daarvan, het ‘naar boven halen’ is het begin van de helende, de sacrale werking van sacred dance.

We dansen in een kring, de cirkel als symbool van oneindigheid en verbondenheid. En rond een ´midden´ (bijvoorbeeld bloemen, een kaars, materiaal uit de natuur) waaraan de danser een betekenis kan geven die aansluit bij het gevoel of behoefte van het moment.

De dansen bestaan uit zich herhalende eenvoudige patronen. Zo vinden ze hun weg, van je hoofd via je hart naar je voeten. De passen en bewegingen worden uitgelegd en geoefend. De dansen komen herhaaldelijk terug waardoor de beleving intenser wordt.
De muziek waarop we dansen is uit alle windstreken, religieus, folklore, zowel rustig als wat meer uitbundig, van klassiek tot hedendaags.

Het in woorden vatten van de betekenis van Sacred dance kan niet volledig zijn. Het is een ervaring die gaat ‘beyond’ en voert naar daar wat niet benoembaar is.

Deel het plezier dat we in Castricum al meer dan 20 jaar met elkaar beleven en voel je welkom in de kring! Danservaring is niet nodig.

Data meestal 2de maandag van de maand 19.30 – 21.30 uur: 12 september, 10 oktober, 14 november, 12 december 2022 en 9 januari, 13 februari, 13 maart, 17 april, 8 mei, 12 juni 2023
Plaats: De Schakel, Kerkpad 1, Castricum (achter de Dorpskerk)
Bijdrage: € 10 per avond

 

Zijn als een boom, geplant aan waterstromen,
Psalm 1, 3

Verstillen en dan een uur stil zitten … is dat iets voor mij? iets voor jou? Nee, we doen in deze Kring niet aan Zen of Yoga-meditatie. Niets mis mee, maar dat is niet wat in dit uur beoogd wordt. Na een moment van verstilling en inkeer in jezelf, om je toe te keren tot de Eeuwige, onze God [HIJ, DIE sprak tot Mozes en de profeten en in Jezus Christus] klinkt er een Bijbelgedeelte, in elke bijeenkomst met een duidelijk thema. We laten die woorden een klein half uur tot ons komen, en geven ze de kans in te dalen in onze ziel. Misschien maakt een zin, een woord, een gedachte wel verbinding met wie je zelf bent, met je eigen levenservaringen.

Data: vrijdagmiddag 23 september, 21 oktober, 18 november, 16 december 2021, 20 januari, 17 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni 2023
Tijd: inloop 14.45 uur; meditatie 15.15 -16.15 uur
Plaats: Dorpskerk Castricum

Elke donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdagmorgen van 10.30 – 12.30 uur staat de Dorpskerk aan het Kerkpad 1 te Castricum open voor bezoekers.

‘Open Kerk’ is bestemd voor mensen die behoefte hebben aan stilte-beleving, meditatie, gebed, het aansteken van een kaarsje of gewoonweg het bezichtigen van de kerk. Eveline Masetti is aanwezig voor een gesprek.

Bent u toe aan een paar dagen stilte en verdieping? In het voorjaar van 2023 beleven we een driedaagse in Abdij Koningshoeven www.koningshoeven.nl

Het is een uitgelezen kans voor ons om te proeven van de rijkdom van het gebedsleven en de ingetogen stilte die hier gekoesterd wordt. Kosten € 105 per persoon. Er kunnen in totaal 10 personen mee. Reageer snel en geef je op voor 1 januari (dit i.v.m. vooruitbetaling) Na opgave volgt meer informatie. Opgeven bij pastor Eveline Masetti tel: 06 1057 1560 of ec.masetti@gmail.com

Niet iedereen gaat weg in de zomer. Voor thuisblijvers en andere gegadigden organiseerde de Raad van Kerken de laatste jaren in juli en augustus een serie filmavonden volgens het concept: maaltijd, film en een goed gesprek. Gezien de grote belangstelling voor deze avonden bestaat de kans dat in 2023 opnieuw een serie zomerse filmavonden wordt opgezet. Informatie daarover komt tijdig in de kerkbladen en/of in de plaatselijke kranten.

‘Rond de Waterput’ is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Heiloo en Limmen. Zij biedt jaarlijks talrijke cursussen, lezingen, muzikale en dramaproducties op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping.

Op het programma najaar-2022 staan, naast exposities in de Ter Coulsterkerk en in de gang van het Willibrordushuis, diverse gespreksgroepen en bijeenkomsten zoals ‘Wat vieren we zondag’ en de ‘Stilte en meditatie’.

In Limmen gaat op 12 oktober de cursus over Jesaja van start, gegeven door ds. Dick Nicolai.

Er staan diverse lezingen op het programma, o.a. over ‘de les van Simone Weil in crisistijd’ door Hittjo Hummelen en een muziek-lezing over ‘de waarde van de nacht’ door Jan Bruin.

Op 27 oktober komt de muziekgroep ‘Achterom’ met hun liederen-programma ‘Als daar muziek voor is …’ in de Ter Coulsterkerk.
De enige ‘Preek van de Leek’ dit najaar zal 6 november worden gehouden in de Witte Kerk door Joop Tulp.
Marianne Mulder zal een ‘muzikale’ Mozart-lezing houden op 10 november in de Ter Coulsterkerk in Heiloo.

Een overzicht van het programma treft u in het programmaboekje dat vanaf eind augustus (gratis) beschikbaar is voor geïnteresseerden.

Voor het voorjaar-2023 hoopt ‘Rond de Waterput met een nieuw inspirerend programma(-boekje) te komen.
Op de website vindt u alle actuele informatie: www.ronddewaterput.nl