Wie de oecumene een warm hart toedraagt, die is van harte welkom in onze oecumenische vrouwengespreksgroep.

Iedere 2e donderdagmiddag van de maand komt een groepje vrouwen, katholiek én protestant, bij elkaar om te praten over een bepaald gespreksonderwerp. Samen worden die onderwerpen uitgezocht. Dat kan over van alles gaan waar op dat moment de aandacht naar uitgaat.

Meningen en ervaringen worden uitgewisseld, zodat we van elkaar kunnen leren.

De koffie staat klaar om 13:45 uur in een van de zalen van De Schakel zodat we om 14:00 uur kunnen beginnen. We gaan door tot 16:00 uur.

De leden van de Oecumenische Vrouwen Gespreksgroep hopen in het nieuwe seizoen, vanaf 9 september 2021, iedere 2e donderdagmiddag in de Schakel, Kerkpad 1, Castricum weer bij elkaar te kunnen komen.

De onderwerpen waar we over zullen praten, worden in “Over en Weer” en in “Overweg” van september bekend gemaakt.

U bent van harte welkom! Misschien heeft u een onderwerp waar u met andere vrouwen over zou willen praten ? Dan kunt u contact opnemen met:

Mariet Feijen tel. (0251-) 655697
Annalize Karsten tel. (0251 -) 654494

Sacred dance, sacrale dans betekent helende dans. Meditatief bewegen op een manier die ontspannend is voor lichaam en geest. Tot jezelf komen, het kind in je ervaren.

Kenmerkend voor deze dansvorm is het leggen van verbinding tussen dans en het religieuze ervaren van de mens. Het kan een bijzondere verdieping aanbrengen in het gewone leven. Juist omdat het voorbij gaat aan het denken. En hoe verstrikt kan een mens zijn in dat denken.

De weg naar binnen, naar het voelen en naar het innerlijk weten kan door wat dan ook versperd zijn. De bewegingen in de sacrale dans, de muziek, de verbinding met het midden of met de kring kunnen dat voelen en weten terugbrengen in je bewustzijn. Denk aan gevoelens van dankbaarheid, verdriet, eenzaamheid, pijn, stilte, vertrouwen, kracht, passie. De bewustwording daarvan, het ‘naar boven halen’ is het begin van de helende , de sacrale werking van sacred dance.

We dansen in een kring, de cirkel als symbool van oneindigheid en verbondenheid. En rond een ´midden´ (bijvoorbeeld bloemen, een kaars, materiaal uit de natuur) waaraan de danser een betekenis kan geven die aansluit bij het gevoel of behoefte van het moment.

De dansen bestaan uit zich herhalende eenvoudige patronen. Zo vinden ze hun weg, van je hoofd via je hart naar je voeten. De passen en bewegingen worden uitgelegd en geoefend. De dansen komen herhaaldelijk terug waardoor de beleving intenser wordt.

De muziek waarop we dansen is uit alle windstreken, religieus, folklore, zowel rustig als wat meer uitbundig, van klassiek tot hedendaags.

Het in woorden vatten van de betekenis van Sacred dance kan niet volledig zijn. Het is een ervaring die gaat ‘beyond’ en voert naar daar wat niet benoembaar is.

Deel het plezier dat we in Castricum al meer dan 20 jaar met elkaar beleven en voel je welkom in de kring! Danservaring is niet nodig.

Data meestal 2de maandag van de maand 20.00 – 22.00 uur: 13 september, 18 oktober, 8 november, 13 december 2021 en 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april , 9 mei, 13 juni 2022
Plaats: De Schakel, Kerkpad 1, Castricum (achter de Dorpskerk)
Bijdrage: € 10 per avond

 

Zijn als een boom, geplant aan waterstromen,
Psalm 1, 3

Verstillen en dan een uur stil zitten … is dat iets voor mij? iets voor jou? Nee, we doen in deze Kring niet aan Zen of Yoga-meditatie. Niets mis mee, maar dat is niet wat in dit uur beoogd wordt. Na een moment van verstilling en inkeer in jezelf, om je toe te keren tot de Eeuwige, onze God [HIJ, DIE sprak tot Mozes en de profeten en in Jezus Christus] klinkt er een Bijbelgedeelte, in elke bijeenkomst met een duidelijk thema. We laten die woorden een klein half uur tot ons komen, en geven ze de kans in te dalen in onze ziel. Misschien maakt een zin, een woord, een gedachte wel verbinding met wie je zelf bent, met je eigen levenservaringen.

Data:
vrijdagmiddag 24 september, 22 oktober, 19 november, 17 december 2021, 21 januari, 18 februari, 18 maart, 22 april, 20 mei, 17 juni 2022

Tijd: inloop 15.00 uur; meditatie 15.30 -16.30 uur
Plaats: Dorpskerk Castricum

Elke donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur staat de Dorpskerk aan het Kerkpad 1 te Castricum open voor bezoekers.

‘Open Kerk’ is bestemd voor mensen die behoefte hebben aan stilte-beleving, meditatie, gebed, het aansteken van een kaarsje of gewoonweg het bezichtigen van de kerk. Eveline Masetti is aanwezig voor een gesprek.

Bent u toe aan een weekend stilte en verdieping? In het weekend van 13 t/m 15 mei 2022 gaan we een weekend meeleven in de Abdij van Berne te Heeswijk. Voor informatie over het klooster: www.abdijvanberne.nl

Het is een uitgelezen kans voor ons om te proeven van de rijkdom van het gebedsleven en de ingetogen stilte die hier gekoesterd wordt.

Al meer dan 20 jaar organiseert Eveline Masetti voor groepen van allerlei leeftijden met enthousiasme en inspiratie kloosterweekenden.

Gaat u/jij mee? Opgeven bij Eveline Masetti
tel: 06 1057 1560 of evelinemasetti@pkcastricum.nl
Opgeven tot uiterlijk 1 maart 2022

Na opgave volgt meer informatie.

Niet iedereen gaat weg in de zomer. Voor thuisblijvers en andere gegadigden organiseerde de Raad van Kerken de laatste jaren in juli en augustus een serie filmavonden volgens het concept: maaltijd, film en een goed gesprek. Gezien de grote belangstelling voor deze avonden bestaat de kans dat in 2022 opnieuw een serie zomerse filmavonden wordt opgezet. Informatie daarover komt tijdig in de kerkbladen en/of in de plaatselijke kranten.

Vraag jij je af of er meer is?
Ben je op zoek naar de zin van je leven? Wil je meer te weten komen over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou!
Bij Alpha krijgt iedereen de mogelijkheid om te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk!

Waarom?
Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. Je denkt samen na over inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Daar is alle ruimte voor.

Hoe werkt het?
De Alphacursus is gratis en wordt georganiseerd door de Evangeliegemeente Castricum. Alpha bestaat uit tien interactieve bijeenkomsten en een weekend waarin je open kunt praten over de basis van het christelijk geloof.
We beginnen de avond om 19:00 met een gezellige en lekkere maaltijd. Na het eten luister je naar een kort inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen. Om 21:30 sluiten we af.

Welkom!
Lijkt het je wat? Je bent van harte welkom op de Alphacursus!
Ken je God al en gun je een ander om Hem ook te leren kennen, zet dan de stap om de ander uit te nodigen voor Alpha!

Alpha online
Afgelopen jaar hebben we een online Alpha georganiseerd, dit werd door de deelnemers zeer gewaardeerd! Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Wanneer?
We starten in januari 2022.
Meer informatie: www.alpha-cursus.nl

Inschrijven? Mail naar: info@egcastricum.nl

‘Rond de Waterput’ is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Heiloo en Limmen. Zij biedt jaarlijks talrijke cursussen, lezingen, muzikale en dramaproducties op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping.

Het seizoen 2021-2022 is in tweeën gedeeld. Op het programma najaar-2021 staan, naast exposities in de Ter Coulsterkerk en in de gang van het Willibrordushuis, diverse gespreksgroepen over ‘Geloof, hoop en liefde’, ‘Levenskunst’, ‘Wat vieren we zondag’ en de ‘Stilte en meditatie groep’.

Op 28 september worden de ‘Fioretti verhalen’ over Sint Franciscus verteld, op muziek, in het Willibrordushuis en 7 oktober komt de muziekgroep ‘Achterom’ met verhalen ‘van donker naar licht’ in de Ter Coulsterkerk.

Op 10 oktober en 28 november zullen er weer Bachcantates worden uitgevoerd in de Witte Kerk.

In Limmen gaat de cursus over Jesaja van start, gegeven door ds. Dick Nicolai.

Anton Stolwijk houdt een lezing over zijn boek ‘Buiten dienst’ en Jan Bruin over vrouwelijke componisten.

Een overzicht van het programma treft u in het programmaboekje dat vanaf eind augustus (gratis) beschikbaar is voor geïnteresseerden. Op de website vindt u alle actuele informatie: www.ronddewaterput.nl