Wie de oecumene een warm hart toedraagt, die is van harte welkom in onze oecumenische vrouwengespreksgroep.

Iedere 2e donderdag van de maand komt een groepje vrouwen, katholiek én protestant, bij elkaar om te praten over een bepaald gespreksonderwerp. Samen worden die onderwerpen uitgezocht. Dat kan over van alles gaan waar op dat moment de aandacht naar uitgaat.
Meningen en ervaringen worden uitgewisseld, zodat we van elkaar kunnen leren.

De koffie staat klaar om 13:45 uur in een van de zalen van De Schakel zodat we om 14:00 uur kunnen beginnen. We gaan door tot 16:00 uur.

De leden van de Oecumenische Vrouwen Gespreksgroep hopen in het nieuwe seizoen, vanaf 10 september 2020, iedere 2e donderdagmiddag in de Schakel, Kerkpad 1, Castricum weer bij elkaar te kunnen komen.

De onderwerpen waar we over zullen praten, worden in “Over en Weer” en in “Overweg” van september bekend gemaakt.
U bent van harte welkom! Misschien heeft u een onderwerp waar u met andere vrouwen over zou willen praten ? Dan kunt u contact opnemen met:

Mariet Feijen tel. (0251-) 655697
Annalize Karsten tel. 06-57672164

Zijn als een boom, geplant aan waterstromen,
Psalm 1, 3

Verstillen en dan een uur stil zitten … is dat iets voor mij? iets voor jou? Nee, we doen in deze Kring niet aan Zen of Yoga-meditatie. Niets mis mee, maar dat is niet wat in dit uur beoogd wordt. Na een moment van verstilling en inkeer in jezelf, om je toe te keren tot de Eeuwige, onze God [HIJ, DIE sprak tot Mozes en de profeten en in Jezus Christus] klinkt er een Bijbelgedeelte, in elke bijeenkomst met een duidelijk thema. We laten die woorden een klein half uur tot ons komen, en geven ze de kans in te dalen in onze ziel. Misschien maakt een zin, een woord, een gedachte wel verbinding met wie je zelf bent, met je eigen levenservaringen.

Data:
vrijdagmiddag 25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december 2020, 22 januari, 19 februari, 19 maart, 23 april, 21 mei, 18 juni 2021

Tijd: inloop 15.00 uur; meditatie 15.30 -16.30 uur
Plaats: Dorpskerk Castricum

Sacred dance, sacrale dans betekent helende dans. Meditatief bewegen op een manier die ontspannend is voor lichaam en geest. Tot jezelf komen, het kind in je ervaren.
Kenmerkend voor deze dansvorm is het leggen van verbinding tussen dans en het religieuze ervaren van de mens. Het kan een bijzondere verdieping aanbrengen in het gewone leven. Juist omdat het voorbij gaat aan het denken. En hoe verstrikt kan een mens zijn in dat denken.
De weg naar binnen, naar het voelen en naar het innerlijk weten kan door wat dan ook versperd zijn. De bewegingen in de sacrale dans, de muziek, de verbinding met het midden of met de kring kunnen dat voelen en weten terugbrengen in je bewustzijn. Denk aan gevoelens van dankbaarheid, verdriet, eenzaamheid, pijn, stilte, vertrouwen, kracht, passie. De bewustwording daarvan, het ‘naar boven halen’ is het begin van de helende , de sacrale werking van sacred dance.

We dansen in een kring, de cirkel als symbool van oneindigheid en verbondenheid. En rond een ´midden´ (bijvoorbeeld bloemen, een kaars, materiaal uit de natuur) waaraan de danser een betekenis kan geven die aansluit bij het gevoel of behoefte van het moment.
De dansen bestaan uit zich herhalende eenvoudige patronen. Zo vinden ze hun weg, van je hoofd via je hart naar je voeten. De passen en bewegingen worden uitgelegd en geoefend. De dansen komen herhaaldelijk terug waardoor de beleving intenser wordt.

De muziek waarop we dansen is uit alle windstreken, religieus, folklore, zowel rustig als wat meer uitbundig, van klassiek tot hedendaags.
Het in woorden vatten van de betekenis van Sacred dance kan niet volledig zijn. Het is een ervaring die gaat ‘beyond’ en voert naar daar wat niet benoembaar is.

Deel het plezier dat we in Castricum al meer dan 20 jaar met elkaar beleven en voel je welkom in de kring! Danservaring is niet nodig.

Data 2de maandag van de maand 20.00 – 22.00 uur:
12 oktober, 9 november, 14 december 2020 en 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april , 10 mei, 14 juni 2021
Plaats: De Schakel, Kerkpad 1, Castricum (achter de Dorpskerk)
Bijdrage: € 10 per avond

Elke donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur staat de Dorpskerk aan het Kerkpad 1 te Castricum open voor bezoekers.
‘Open Kerk’ is bestemd voor mensen die behoefte hebben aan stilte-beleving, meditatie, gebed, het aansteken van een kaarsje of gewoonweg het bezichtigen van de kerk. Eveline Masetti is aanwezig voor een gesprek.

Bent u toe aan een weekend stilte en verdieping? In het weekend van 14 t/m 16 mei 2021 gaan we een weekend meeleven in de Abdij van Berne te Heeswijk. Voor informatie over het klooster: www.abdijvanberne.nl

Het is een uitgelezen kans voor ons om te proeven van de rijkdom van het gebedsleven en de ingetogen stilte die hier gekoesterd wordt.
Al meer dan 20 jaar organiseert Eveline Masetti voor groepen van allerlei leeftijden met enthousiasme en inspiratie kloosterweekenden.

Gaat u/jij mee? Opgeven bij Eveline Masetti
tel: 06 1057 1560 of evelinemasetti@pkcastricum.nl

Niet iedereen gaat weg in de zomer. Voor thuisblijvers en andere gegadigden organiseerde de Raad van Kerken de laatste jaren in juli en augustus een serie filmavonden volgens het concept: maaltijd, film en een goed gesprek. Gezien de grote belangstelling voor deze avonden bestaat de kans dat in 2021 opnieuw een serie zomerse filmavonden wordt opgezet. Informatie daarover komt tijdig in de kerkbladen en/of in de plaatselijke kranten.

Reisexpositie Bonhoeffer 75

9 april 2020 was het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) is terechtgesteld door de Nazi’s, een maand voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ter gelegenheid daarvan heeft de stichting De Roos van Culemborg een werkschrift gepubliceerd met gedichten en gebeden van Bonhoeffer, geschreven tijdens zijn gevangenschap. Naar aanleiding van deze gedichten en gebeden zijn schilderijen gemaakt door Jeltje Hoogenkamp. Deze schilderijen vormen een reisexpositie die een maand lang in de kerk geëxposeerd kunnen worden. Wij zouden de reisexpositie in mei 2020 in de Dorpskerk tentoonstellen, voorzien van begeleidende teksten, omdat mei in Nederland de maand van de Vrijheid is. Het thema gevangenschap past hier volgens ons goed in. Vrijheid vieren doen we in de context van een wereld waarin mensen nog steeds gevangen zitten vanwege hun overtuiging of vanwege hun verlangen naar een menswaardig bestaan. Maar door de Coronapandemie kon dit niet doorgaan. Nu is de opening van de expositie in januari. Begin februari is het 115 jaar geleden dat Bonhoeffer geboren is.

Na afloop is er gelegenheid onder het genot van een glaasje frisdrank of wijn de objecten van dichtbij te bekijken. U bent van harte uitgenodigd.

Datum opening expositie: zondag 10 januari 2021
Tijd: 16 uur
Plaats: Dorpskerk