INSPIRERENDE LEVENS & INSPIRERENDE WOORDEN
In deze onzekere tijd zijn velen van ons op zoek naar inspiratie om de weg van ons hart te blijven volgen. Hoe slagen we erin op een goede manier met anderen verbonden te blijven? Hoe kunnen we geloofwaardig zijn in wat we zeggen en doen?

Anderen zijn ons hierin voorgegaan.

In deze cursus staan we stil bij delevens en woorden van drie inspirerende leiders uit de vorige eeuw:
Mahatma Ghandi (1896-1948)
Dag Hammarskjöld (1905-1961)
Martin Luther King (1929-1968)

Zij hebben ieder afzonderlijk, aan de wieg gestaan van grote maatschappelijke veranderingen. Ieder deed dat op een geweldloze manier en was daarin een levenskunstenaar. Diep bewogen vanuit een persoonlijk geloof werkten zij voor de lotsverbetering van personen, families en volkeren en voor een vreedzamere wereld.

 Cursusleiders zijn:
Monica Bouman (PhD), kenner van het levenswerk van Dag Hammarskjöld,
Mahbooba Menapal, medisch specialist ouderengeneeskunde en
Said Touhamini, studeert International Public Policy & Leadership en is medewerker Huis van Vrede Almere.

Zij bieden achtergrondinformatie. Ook krijgt u teksten om samen te lezen in de groep. Een meditatieve sfeer biedt u gelegenheid tot verdieping en delen van uw gedachten.

Data:  maandagmiddag 23 september, 21 oktober en 18 november 2024
Tijd:    14:00–15:30 uur
Plaats:  Parochiecentrum
Bijdrage: € 15

Geloof heeft mensen door de eeuwen heen geïnspireerd tot het schrijven van poëzie. Vele liederen en gedichten getuigen hiervan.   Geloof, hoop en liefde zijn nog steeds een inspiratiebron voor dichters uit deze tijd, die de Bijbelse boodschap actualiseren.

Neerlandica Hanneke Klinkert zal weer een cursus geven over religie in eigentijdse poëzie. In het nieuwe seizoen gaan we voor het eerst geen Nederlandse dichter(es) bespreken, maar de Poolse dichteres Wislawa Szymborska, die de Nobelprijs voor de literatuur won in 1996.

Zelf zegt zij over de relatie tussen haar leven en werk:

“Leven, je kunt er alleen deel van uit maken en ervan genieten. Het trekt zich immers niets aan van onze verwachtingen. Het trekt zich evenmin iets aan van mijn eisen.

Soms kan ik een punt of een komma verplaatsen, maar scheppen kan ik niets. En lukte het mij een keertje toch, dan zou ik niet te arrogant moeten denken dat het mijn prestatie was. Ik had geluk. Het ongeluk week even. Het rolde naar mij toe. Ik kan niet anders dan zeggen: ‘God, wat is het leven mooi’.”

De poëzie van Szymborska tintelt van G’d.

 

Data: 

 

donderdagmorgen 10 oktober, 14 november, 12 december 2024, 16 januari, 13 februari, 13 maart en  eventueel 10 april 2025 

Tijd:       9:30 – 11:30 uur
Plaats:  De Schakel, Kerkpad 1, Castricum
Bijdrage: € 20 (inclusief koffie/thee + reader)

Geloven in seizoenen – gespreksgroep o.l.v. ds. Rik Willemsen

De vier seizoenen vormen een bron van inspiratie voor muziek, poëzie en schilderkunst. Het eigen karakter van elk van de seizoenen maakt dat de seizoenen ook als metafoor voor het leven gebruikt worden. Het kan stormen in je leven, het kan winters koud zijn om je heen en je kunt je gedragen weten door een warme lentebries. En zoals de seizoenen een cyclus zijn, wisselen de seizoenen van het leven elkaar ook af.

In de gespreksgroep ‘Geloven in seizoenen’ gebruiken we de vier seizoenen als kapstok om met elkaar de wisselende seizoenen in ons persoonlijke geloofsleven uit te wisselen. René van Loon schreef een prikkelend boekje met inleidingen en gespreksvragen voor elk seizoen. Aan de hand van dit boekje, passende Bijbelteksten en ander materiaal gaan we met elkaar in gesprek. Als deelnemer word je actief uitgenodigd om je eigen verhaal te delen.

De gespreksgroep is uitgesmeerd over een jaar, zodat er elk seizoen een bijeenkomst is. Het is niet nodig om het boekje zelf te kopen, ds. Rik Willemsen zal de bijeenkomsten inleiden en begeleiden. De bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen maar het wordt aanbevolen om de hele cyclus mee te maken.

Data: woensdag 16 oktober 2024
(herfst), 29 januari (winter), 23 april
(lente), 25 juni 2025 (zomer)
Tijd: 14:00 – 15:30 uur
Plaats: Parochiecentrum Bijdrage: € 5 per keer

Corinne Groenendijk*, VerduurSamen met Franciscus  workshop Hoe leef ik groen en gelovig?  

Dat duurzaam leven belangrijk is, weet ieder van ons. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Bij Franciscus van Assisi vind je een leefstijl die bestaat uit kwetsbaar, betrokken, vredevol en eenvoudig leven. Wandelend met zijn broeders verwonderde hij zich elke dag over het leven op deze mooie aarde, dat je zomaar toevalt. Zijn leefstijl is een voorbeeld voor een vrolijke groene leefstijl nu. Vredevol leven betekent niet alleen in vrede leven met je medemensen, maar met de hele planeet. Het verhaal van Franciscus en de wolf vertelt hoe je soms uit angst tekort te komen te veel inpikt. Vredevol verduurzamen betekent ook ieder zijn of haar eigen manier om te verduurzamen gunnen.

Na een presentatie, waarin ook verduurzamen en ontwikkelen in balans, effectief verduurzamen en ervaringen uit de pioniersplek Zin-inGroen rondom een gemeenschapstuin aan bod komen, gaan we in gesprek. We verdiepen ons in het thema ‘vredevol verduurzamen’ aan de hand van een oefening. Hoe vredevol of wolfachtig ben je zelf als het gaat om het gebruik van de planeet? En heb je ervaringen met of ideeën over verduurzamen? Je zult ontdekken hoe bijzonder het is om hier samen over na te denken. Wellicht ontstaan er mooie ideeën om mee aan de slag te gaan, want samen verduurzamen is veel leuker!

Datum: woensdag 13 november 2024
Tijd: 19:45-21:45 u (vanaf 19.30 inloop met koffie)
Plaats: Parochiecentrum
Bijdrage: € 10

*Corinne Groenendijk (1964) is predikant en life-coach voor groen en geïnspireerd leven. Ze is auteur van het boek ‘VerduurSamen met Franciscus; naar een groene en geïnspireerde leefstijl’ (Berne Media 2022) en begeleidt de cursusleiders. 

Wat wil je later worden? Die vraag krijg je vaak als kind. Maar er komt een moment dat je iets of iemand bent geworden. En dan moet je nog een poos.

Vroeg of laat lopen mensen tegen de grenzen op van wat ze zijn geworden. Burn-out, relatiecrisis, de dood van een geliefd mens of een opkomend gevoel van verveling. Is dit alles? Dan begint de tweede helft van je leven. De beste helft, noemt Arjan Broers het, ‘of in ieder geval de helft waar het echt om gaat’. Hij schreef hierover het boek ‘De beste helft’, dat inmiddels al een derde druk kreeg. De ondertitel van het boek is: ‘Kunnen we behalve alsmaar ouder ook wat wijzer worden?’

Eerlijk, lichtvoetig en met humor verleidt hij je om zelf op onderzoek te gaan naar wat jij in je leven te doen hebt. Hoe je kunt oefenen aandachtig te zijn, je schaduwwerk te doen en uit te reiken wat je te geven hebt. Dat onderzoek gaat niet alleen over jou. We leven in een tijd waarin er nog nooit zoveel mensen zo gezond zo oud geworden zijn. En ook is het een tijd waarin we zien dat onze manier van leven niet duurzaam is voor het leven om ons heen en voor de mensen die na ons komen. Een onwijze tijd is het. Zelden was er zo’n nood aan wijsheid.   

*Arjan Broers is auteur, coach en pastor van de Dominicus in Amsterdam.

Datum:    dinsdag 25 februari’25
Tijd:

Plaats: 

  20:00 uur  Parochiecentrum
Bijdrage:   € 10 (incl. koffie/thee)

Braamboslezing over Henri Nouwen door Angelique Rijlaarsdam.

Henri Nouwen was een Nederlands theoloog, psycholoog en schrijver van spirituele en pastorale teksten. Een bekend boek van zijn hand is Eindelijk thuis (over Rembrandts ‘De terugkeer van de verloren zoon’). Nouwen zag mededogen als één van de fundamenten van geloof. Leven in geloof houdt volgens Nouwen in: het vuur van binnen koesteren, het vuur van de goddelijke gloed in ons niet laten uitdoven. Daar is gebed voor nodig, en meditatie, maar ook daadwerkelijke naastenliefde en mededogen. Deze compassie (mededogen) is misschien wel één van de kostbaarste idealen van de mensheid – en rust volgens Nouwen op drie pijlers: solidariteit, troost en bemoediging.

Nouwen was zeer geraakt door de schilderijen en brieven van Vincent van Gogh. Hij voelde zich met hem verbonden in zijn liefde voor mensen, die de schilder ‘het fundament van alles’ noemde. Nouwen was geraakt door het vuur van binnen dat Van Gogh in zich koesterde en waaraan hij, als afgewezen evangelist, uiting gaf in zijn vele tekeningen en schilderijen. In zijn leven zijn er weinig mensen geweest die zich aan zijn vuur gewarmd hebben, na zijn dood vele miljoenen. In het boekje Vuur in mijn hart verbindt Nouwen zijn kijk op geloof, mededogen en innerlijk vuur met het leven en werk van Van Gogh.
Actueel en heel inspirerend om ons aan te verwarmen. Wees welkom deze avond!