Vorig jaar kon Vincent Noort een oude droom laten uitkomen: wandelen naar Santiago de Compostella, van huis af aan. Een fikse uitdaging. Vincent vertelt over zijn persoonlijke overwegingen om deze wandelreis te maken. En over de aspecten die onderweg pas duidelijk werden. Hij vertelt over de voorbereiding, de sportieve uitdaging en angst voor het onbekende. Hij ging alleen op weg, maar eigenlijk ook weer niet. Hij vertelt over de vele ontmoetingen met bijzondere mensen die hem op weg hielpen en over de tegenslagen en momenten van bang zijn.

In zijn presentatie toont hij veel beelden. Hij vertelt over de snelle doorgang door Nederland, de kloosters in België langs de Via Monastica en over de eindeloze tarwe- en koolzaadvelden van Noord-Frankrijk op de Via Campaniensis. Over de kathedraal van Reims en de basiliek van Vézelay, beiden hoogtepunten. Opnieuw beginnen op de Via Limovicensis naar Saint-Jean Pied-de-Port: nieuwe mensen ontmoeten, schoenen verversen, met tegenslagen omgaan. Daarna pas de Pyreneeën over en Spanje in: op de ‘echte’ Camino. Door steden als Pamplona, Burgos, Leòn naar Santiago de Compostella, waar het graf ligt van Sint Jacobus.

Maar was dit het nou? Wat zocht hij? Wat heeft deze persoonlijke reis gebracht?

Datum: zondag 24 september
Tijd: 15:00 – 16:00 uur
Plaats: Dorpskerk

 Bijdrage: € 5

Als de bladeren vallen en de dagen korter worden is er niets mooier dan het lezen van een goed boek. Nog mooier is het om dat met elkaar te doen en de leeservaringen uit te wisselen. Daarom bieden we deze herfst een drietal bijeenkomsten aan rond een actueel theologisch boek: ‘Godenschemering’ van Daniël de Waele. Rode draad in het boek is de vraag: ‘Hoe kwam het dat de mens aan God begon te twijfelen en God op een zijspoor raakte?’

De Waele zet in bij de God van Israël. Hij behandelt kenmerken van deze ene God, waarbij het geweld en het straffen van God uitgelicht worden. Binnen het jonge christendom lijkt God een humaner gezicht te krijgen maar beloftes blijven uit. Dat Koninkrijk van U, wordt dat nog wat? De Waele beschrijft het steeds minder vanzelfsprekend worden van God en signaleert tegelijkertijd een toenemende hunkering naar het geestelijke, of zingeving in onze huidige tijd. Het boek gaat enerzijds over religiegeschiedenis. Anderzijds zet het aan tot zelfreflectie. We stellen elkaar regelmatig de vraag: ‘hoe is dat voor jou’? Zo kan het bespreken van dit boek uitmonden in een geloofsgesprek. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvangt u het te lezen hoofdstuk. De twee andere bijeenkomsten kiezen we met de groep de te lezen hoofdstukken.

Data: dinsdagmiddag 3, 17 en 31 oktober 2023
Tijd: 14:00 uur
Plaats: Parochiecentrum

 Bijdrage: € 10

Door Hanneke Klinkert-Koopmans

Geloof heeft mensen door de eeuwen heen geïnspireerd tot het schrijven van poëzie. Vele liederen en gedichten getuigen hiervan. Geloof, hoop en liefde zijn nog steeds een inspiratiebron voor dichters uit deze tijd, die de Bijbelse boodschap actualiseren.

Neerlandica Hanneke Klinkert zal weer een cursus geven over religie in eigentijdse poëzie. In het nieuwe seizoen gaan we eerst verder met de gedichten van Henriëtte Roland Holst. Daarna gaan we ons verdiepen in de poëzie van Marjoleine de Vos, die door de literaire kritiek vanaf haar debuut ‘Zeehond graag’ (2000) wel een religieuze dichter genoemd wordt, o.a. door het gedicht ‘Mevrouw Despina leest een psalm’. Deze religieuze component komt ook naar voren in haar tweede bundel ‘Kat van sneeuw’ (2003) waarin soms een zoektocht lijkt te worden ondernomen naar het geloof, maar het aanroepen van God steeds op stilte stuit. In haar derde bundel ‘Het waait’ (2008) speelt mevrouw Despina weer een duidelijke rol.

Data: donderdagmorgen 12 oktober, 9 november, 14 december 2023, 18 januari, 15 februari, 14 maart en 11 april 2024
Tijd: 9:30 – 11:30 uur
Plaats: De Schakel, Kerkpad 1, Castricum

 Bijdrage: € 20 (inclusief koffie/thee + reader)

Spiritualiteit in de schilderkunst

In oude religies werd de natuur beleefd als bezield door goden en geesten. Dat veranderde door het christendom. Maar toch bleef ook in het christelijke Westen de natuur een middel waardoor de Schepper zich manifesteerde. Landschapsschilders hebben vanaf de late middeleeuwen dat ook proberen te verbeelden. En ook later, toen het kerkelijke christendom niet veel invloed meer had op de kunstenaars, verlangden zij ernaar om hun spirituele visie uit te drukken in hun landschappen. Kick Bras schreef hier een boek over en hij zal hierover een lezing geven waarbij hij veel kunstwerken zal projecteren. Hij legt de nadruk op de symbolistische kunst tussen 1880 en 1940, met kunstenaars als Gauguin en Van Gogh, Emily Carr en Jacoba van Heemskerk, Emil Nolde en Ferdinand Hodler. Aan de orde komen thema’s als Bergen, Lucht en Water, Eenheid met de kosmos. Het rijk geïllustreerde boek ‘HET BEZIELDE LANDSCHAP. Spiritualiteit in de schilderkunst’ zal ook te koop zijn.

* Dr. Kick Bras is emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en als onderzoeker spiritualiteit geassocieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen (zie www.kickbras.nl).

Datum: zondag 12 november 2023
Plaats: Dorpskerk
Tijd: 15.00 – 16.00 uur

Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee) 

Simone Weil (1909 – 1943) geboren uit welgestelde intellectuele joodse ouders, seculier opgevoed, met alleen maar een wetenschappelijke belangstelling, die zowel de exacte vakken als de filosofie betreft. Politiek activiste. Verwant in levensgeschiedenis en opleiding aan Camus, Sartre en Simone de Beauvoir.

Zij komt op 26-jarige leeftijd tot ‘geloof’ door een religieuze ervaring bij het zien van een processie van de allerarmsten in Portugal. De rest van haar korte, onstuimige en geëngageerde leven zal ze wijden aan het vinden van ‘de waarheid’. De waarheid, die alleen bij God te vinden is, en die zich hier op aarde zal openbaren in een bijna niet uit te houden spanningsboog, paradox tussen wetenschap en geloof. Beiden moeten toch tot hun recht kunnen komen, een eenheid kunnen vinden en zo de wil van God duidelijk maken. De wil van God die zich kenbaar maakt op aarde door zijn unieke Zoon, en – in navolging van hem – door ons.

Haar houding maakt haar tot een vlijmscherpe analytica van de geschiedenis met het oog op de toekomst. Telkens zal zij breken met bepaalde bewegingen, die menen de weg gevonden te hebben, en die solidariteit eisen om hun doel te bereiken. Daar vallen niet alleen alle ideologieën onder, maar ook instituten als kerk, staat, politieke inrichting en ‘Israël’. Al die vormen, die bereid zijn ‘de waarheid’ te kort te doen om hun doel te bereiken. Anarchisten mogen haar graag. Waarbij deze haar mystieke inslag niet zien als de grootste inspiratiekracht, maar als een deviatie.

Ook dan blijft er nog genoeg over om te leren van deze onafhankelijke denker, die niet gehinderd wordt door doodsangst. Ze wil zichzelf volledig weggeven aan de lijdende ander, ten koste van zichzelf. Daar vindt ze de religieuze vindplaats van God, die bij haar de lijdende Christus is. Ze heeft veel geschreven in de vorm van boeken, en artikelen en vooral in korte aantekeningen, die een dagboek vormen. Hoe zou zij deze crisistijd analyseren met haar ideeën en methoden? Dat daarbij haar religieuze houding uiteindelijk beslissend is, hoop ik te laten zien.

Datum: zaterdag 3 februari 2024
Tijd: 16:00 – 17:00 uur
Plaats: Dorpskerk

 Bijdrage: € 5 (incl. koffie/thee)

Al bij het lezen van de eerste verzen van het Johannesevangelie merk je dat dit vierde Evangelie afwijkt van de Evangeliën van Matteüs, Marcus en Lucas. “Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond.” Het lijkt alsof je met dit geboorteverhaal in een andere wereld terechtgekomen bent dan de wereld van de herberg in Bethlehem. Het vraagt aandacht en geduld om de soms raadselachtige teksten van deze vierde Evangelist te doorgronden. Het Johannesevangelie heeft een eigen taalgebruik en ook theologisch steekt dit Evangelie anders in. Hoe kan het dat deze Johannes zo afwijkend schrijft van de drie andere Evangelisten? Welke bekende verhalen ontbreken bij Johannes en welke verhalen voegt hij toe? In twee middagen verdiepen we ons in de achtergronden van dit bijzondere Evangelie. We gaan ook nadrukkelijk zelf aan de slag met het lezen en bespreken van enkele typisch-Johanneïsche teksten.

Er is geen voorkennis vereist voor deze cursus. Een gezonde dosis nieuwsgierigheid en de wil om met elkaar het avontuur aan te gaan zijn voldoende. De tweede middag bouwt voort op de eerste. Het is dus sterk aan te raden om je in te schrijven als je beide middagen aanwezig kunt zijn.

Data: dinsdag 20 februari & 5 maart 2024
Tijd: 14.00-16.00 uur
Plaats: Parochiecentrum 

Bijdrage: € 10 (incl. koffie/thee)

Er wordt veel gesproken over het gevoel van leegte in onze samenleving. Mensen ervaren een existentieel gevoel van eenzaamheid. We zijn in veel opzichten welvarend, we noemen onszelf in alle opzichten vrij, maar zijn tegelijk zonder houvast of richting. Psychiater Esther van Fenema schreef er indrukwekkend over in haar boek ‘Het verlaten individu. Waarom voelen we ons zo leeg?’ (2022). Wat geeft zin en verbinding? Marco Visser stelt voor dat de bijbel die rol zou kunnen vervullen. Maar hoe? De bijbel is geen gebruiksaanwijzing, geen dogmatiek, geen antwoordenboek, je kunt er niet even snel je ‘stukje zingeving’ uit ophalen. Dan hebben we dus een nieuwe manier van lezen nodig, een openheid voor de vrágen die er in de bijbel aan ons gesteld worden. De aloude verhalen zetten aan het denken en zetten ons daarmee op een nieuw spoor. Hierover zal Marco Visser het hebben, aan de hand van verschillende voorbeelden. Een avondje lezen en vertalen naar het hier en nu.

Datum: Dinsdagavond 16 april 2024
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Dorpskerk 

Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)

Deze cursus kan voor onbepaalde tijd niet doorgaan omdat Eveline tijd nodig heeft om te herstellen.

Het is een manier van lezen die in veel opzichten haaks staat op hoe wij geleerd hebben te lezen. Onze manier van lezen is er vaak op gericht informatie en kennis te vergaren, het liefst in zo kort mogelijke tijd. Voor ons staat het ‘begrijpen’ van de tekst voorop. ‘Lectio Divina’ is daarentegen een manier van lezen die erop gericht is te horen wat God de lezer vandaag in de tekst wil zeggen. Daarin staat het ‘ontvangen’ centraal. De lezer stelt zich open voor de beweging van de Geest in de tekst. Het gaat in deze manier van lezen juist om ‘vertraging’, om het ‘herkauwen’ van de tekst. In plaats van dat ik de tekst ‘lees’, wil de tekst mij ‘lezen’. ‘Lectio Divina’ wil mij openen voor de Godsontmoeting en voor het ontdekken van het geheim van mijn leven.