‘Rond de Waterput’ is een initiatief van de gezamenlijk kerken in de regio Heiloo e.o.. Zij biedt jaarlijks talrijke cursussen, lezingen, muzikale- en dramaproducties op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping.

Het seizoen 2020 -2021 is i.v.m. de samenkomst-beperkende maatregelen, in tweeën gesplitst: najaar 2020 en voorjaar 2021. Er verschijnen dan ook twee folders i.p.v. één boekje. Bij onze keuze richten wij ons naast geloofsverdieping vooral op maatschappelijk en cultureel relevante onderwerpen. Op deze wijze proberen een breed scala aan onderwerpen aan te bieden, ook voor belangstellenden die minder of niet zo vertrouwd zijn met ‘het kerkelijk leven’. Een ieder is van harte uitgenodigd !

Op het programma van najaar-2020 vindt U onder andere:

  • de gespreksgroep ‘Levenskunst’ o.l.v. Marie-José van Bolhuis, dit
    seizoen over ‘Wat is normaal?’. Elke 2e dinsdag van de maand in het Willibrordushuis in Heiloo.
  • de ‘Wat lezen we op zondag’- bijeenkomsten en de ‘Stilte- en meditatie- avonden’ in de Ter Coulsterkerk in Heiloo o.l.v. ds. Hanneke Ruitenbeek.
  • in een drietal avonden, in de Ter Coulsterkerk, bespreken we het ‘Verhalend karakter van de Bijbel’, o.l.v. ds. Edward Kooiman.
  • Jan Bruin verzorgt in november een muziekvoorstelling over ‘Hemelse muziek’ in het Willibrordushuis.
  • Henk Bikker spreekt over ‘de oecumenische gedachte na 1945’ in een lezing over ds. Visser ’t Hooft.

In het voorjaar 2021 hopen we weer een boeiende Waterputlezing en een aantal ‘Preken van de leek’ te mogen realiseren in de Witte Kerk in Heiloo. Daarnaast hopen we dat er ook weer aandacht kan zijn voor theater, drama, vertellingen, muziek en film. Begin januari 2021 verwachten we de folder met het voorjaarsprogramma gereed te hebben.

Wij hopen U op deze manier een aantrekkelijk aanbod te bieden voor niet-alledaagse zaken, die wij voor het leven-van-alledag toch eigenlijk wel onmisbaar vinden!

Aanmelding voor één of meerdere bijeenkomsten of activiteiten kan door een mailtje te sturen naarwillibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Op de website vindt U alle actuele informatie: www.ronddewaterput.nl