Na verzending van het formulier ontvangt u een e-mail waarin uw aanmelding wordt bevestigd. Als u die bevestigingsmail na 24 uur nog niet hebt ontvangen stuurt u dan een bericht aan aanmeldingen@rvkcastricum.nl. Dan zal die bevestigingsmail alsnog naar u worden gestuurd.

    Ik meld me aan voor de volgende onderdelen: