Na verzending van het formulier ontvangt u een e-mail waarin uw aanmelding wordt bevestigd. Als u die bevestigingsmail na 24 uur nog niet hebt ontvangen stuurt u dan een bericht aan info@rvkcastricum.nl. Dan zal die bevestigingsmail alsnog naar u worden gestuurd.

Wij ontvangen uw bijdrage in de kosten bij voorkeur door overschrijving op bankrekening NL69 RABO 0311 9665 27 t.n.v. Raad van Kerken Castricum, onder vermelding van uw naam en het desbetreffende programma-onderdeel.

    Ik meld me aan voor de volgende onderdelen: