Programma Raad van Kerken Castricum 2023 – 2024

De Raad van Kerken Castricum is blij u dit overzicht van activiteiten voor het komende seizoen te kunnen presenteren: gevarieerd, aansprekend en vooral oecumenisch. We hopen dat het programma uitnodigt om mee te doen en bijdraagt aan bezinning, begrip, geloofsverdieping.
Iedereen is welkom, lid van een kerk of niet.

  • Op zondagmiddag 24 september is de lezing van Vincent Noort in de Dorpskerk over zijn voettocht naar Compostella.
  • Op Israëlzondag 1 oktober is de opening van de expositie L’Chaïm met werk van Axel Veenendaal.
  • De film ‘Where are jou Adam?’ over monniken op de berg Athos, gemaakt door een Oekraïense documentairemaker, wordt op zaterdagavond 7 oktober om 19 uur vertoond in het Parochiehuis.
  • In oktober leidt ds. Rik Willemsen 3x een leeskring over het boek ‘Godenschemering’ van Daniël de Waele.
  • Ds. Kick Bras komt op zondagmiddag 12 november om 15 uur in de Dorpskerk spreken over zijn boek ‘Het bezielde landschap’. Spiritualiteit in de schilderkunst.
  • Tijdens de cursus Poëzie en Geloof bespreekt Hanneke Klinkert poëzie van Henriëtte Roland Holst en Marjoleine de Vos.
  • Op zaterdagmiddag 3 februari om 16 uur geeft ds. Hittjo Hummelen een lezing over Simone Weill.
  • Eind februari en begin maart geeft ds. Rik Willemsen een cursus over het evangelie van Johannes.
  • Zondagmorgen 17 maart is er om 10 uur een viering in NieuwGeesterhage met een kindervoorstelling over ‘Esther’.
  • Op dinsdagavond 16 april om 19.30 uur vertelt theoloog Dr. Marco Visser over de herontdekking van de Bijbel.

Het volledige programma vindt u in het programmaboekje en op: www.rvkcastricum.nl

De meeste programmaonderdelen vragen een minimumaantal deelnemers. Daarom de vraag, vriendelijk maar dringend: WILT U ZICH TIJDIG AANMELDEN?

Een goed cursusjaar gewenst!