Programma Raad van Kerken Castricum 2024 – 2025

 De Raad van Kerken Castricum is blij u dit overzicht van activiteiten voor het komende seizoen te kunnen presenteren: gevarieerd, aansprekend en vooral oecumenisch. We hopen dat het programma uitnodigt om mee te doen en bijdraagt aan bezinning, begrip, geloofsverdieping.

Iedereen is welkom, lid van een kerk of niet.

 • Op Vredeszondag 15 september is de opening van de expositieVrede van Anna Troost in de Dorpskerk
 • Op vrijdagavond 20 september is er een optreden van Feest der Poëzie over Henriëtte Roland Holst bij boekhandel Laan.
 • In het najaar zijn er op drie maandagmiddagen workshops van hetHuis van Vrede in het Parochiecentrum.
 • Elk seizoen geeft ds. Rik Willemsen een cursus over Geloven.
 • Tijdens de cursus Poëzie en Geloof bespreekt Hanneke Klinkertvanaf oktober maandelijks poëzie van Wislawa Szymborska.
 • ‘Achterom’ treedt zondagmiddag 20 oktober op in de Dorpskerk.
 • Op woensdagavond 13 november spreekt Corinne Groenendijkover haar boek ‘VerduurSamen met Franciscus’.
 • Op Kerstavond en op Goede Vrijdag zijn er weer oecumenischevespers in de Dorpskerk m.m.v. het Oec. Projectkoor.
 • Poppenspeler Matthijs Vlaardingerbroek treedt op zondagmiddag9 februari op in Nieuw-Geesterhage met een kindervoorstellingover De verloren zoon.
 • Arjan Broers, pastor van de Dominicuskerk, vertelt opdinsdagavond 25 februari over zijn boek ‘De beste helft’.
 • Op woensdagavond 26 maart houdt Angelique Rijlaarsdam,pastor van Dijk & Duin, de Braamboslezing over Henri Nouwen.

Het volledige programma vindt u in het programmaboekje en op: www.rvkcastricum.nl

De meeste programmaonderdelen vragen een minimumaantal deelnemers. Daarom de vraag, vriendelijk maar dringend:
WILT U ZICH TIJDIG AANMELDEN? (zie p. 29)
Een goed cursusjaar gewenst!