Nieuwe wijzigingen:

  • ‘De poppenspeler van Warschau’ gepland op zondag 9 mei wordt verplaatst naar begin mei volgend jaar.
  • De cursus Ethiek (nr. 12) ‘Zoekend naar de goede weg’ wordt opnieuw een jaar verplaatst.
  • Taizé-avondgebed en Sacred Dance nog steeds niet mogelijk.

De enige activiteit die wel wekelijks doorgaat, is de Open Kerk.


Programma Raad van Kerken Castricum 2020 – 2021

De Raad van Kerken Castricum is blij u dit overzicht van activiteiten voor het komende seizoen te kunnen presenteren: gevarieerd, aansprekend en vooral oecumenisch. We hopen dat het programma uitnodigt om mee te doen en bijdraagt aan bezinning, begrip, geloofsverdieping.
Iedereen is welkom, lid van een kerk of niet. U begrijpt dat tot nader order rekening wordt gehouden met de geldende voorschriften om coronabesmettingen te voorkomen.

EEN VONK VAN HOOP
Oecumenische Coronaproof Liedmiddag o.l.v. Jelle Jan Klinkert & Hans Timmer, beiden als dirigent & pianist op zondagmiddag 28 maart van 14 – 15.30 uur vanuit de Dorpskerk
Natuurlijk missen we allemaal heel erg het gezamenlijke zingen in de kerk. In navolging van de Dominicuskerk in Amsterdam organiseert de Raad van Kerken Castricum daarom een digitale liedmiddag met goed in het gehoor liggende liederen (uit het Liedboek en uit Taizé) voor liefhebbers van kerkliederen (u allen!) Vanuit huis zingen we met elkaar verschillende liederen die ons moed inspreken. Jelle Jan Klinkert en Hans Timmer zullen beurtelings dirigeren en pianospelen. Het zingen zal ondersteund worden door één of meer voorzangers. De te zingen liederen kunnen vanaf 5 maart via de website van de Raad van Kerken Castricum gedownload worden: www.rvkcastricum.nl
De link voor de uitzending van de Liedmiddag in de Dorpskerk is dezelfde als voor de kerkdiensten, nl.: https://youtube.com/channel/UC5iiqbEwhkjId_GF8RuuEIQ/live
Zingt u vanuit huis uit volle borst met ons mee?!
Stort uw bijdrage in de kosten op: NL69 RABO 0311 9665 27 t.n.v. Raad van Kerken Castricum. Het bedrag dat over is na aftrek van de kosten, gaat naar de Voedselbank.

PROGRAMMAWIJZIGINGEN

nr. 7 De oecumenische vesper op zaterdagavond 6 februari 2021 om 19 uur, gewijd aan Dietrich Bonhoeffer en gevolgd door een film over zijn leven, kan helaas niet doorgaan door verlenging van de lockdown. Hopelijk kunnen vesper & film verplaatst worden naar zaterdagavond 1 mei om 19 uur.
nr. 9 De leeskring ‘Mystiek voor het dagelijks bestaan’ o.l.v. Bill van Schie gaat niet meer door.
nr. 10 De Braamboslezing op 21 maart 2021 door Dafne van Baarle over Sterke vrouwen in de Arabische wereld wordt uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip.
nr. 11 De theatermonoloog over Bonhoeffer door Kees van der Zwaard op 10 april 2021 wordt verplaatst naar najaar 2021.
Nr. 13 Gottfrid van Eck brengt hopelijk op zondagmiddag 9 mei met Trio Wilde Eend een vertelvoorstelling (12+) over De poppenspeler van Warschau.

Nr. 14 Het wekelijkse Taizé-avondgebed op maandagavond van 19.00 – 19.45 uur in de Dorpskerk is tot eind maart helaas nog steeds niet mogelijk. Er mag niet gezongen worden. Echter, zingen is een basis voor het avondgebed. We zien ons dus genoodzaakt om het avondgebed, tot nader orde, te laten vervallen.

Nr. 17 De MeditatieKring met begeleiding van Bert Appers maandelijks in de Dorpskerk, kan nog steeds niet doorgaan. Eerstvolgende datum hopelijk: vrijdag 23 april 2021.
Inloop 15 uur; meditatie 15.30 – 16.30 uur

Nr. 18 Ook Sacred Dance in de Schakel is zeker tot eind maart nog niet toegestaan.

Voor alle activiteiten is opgave noodzakelijk via e-mail: info@rvkcastricum.nl
Op onze website www.rvkcastricum.nl kunt u het aangepaste programma lezen.

 

Het volledige programma vindt u in het programmaboekje en op: www.rvkcastricum.nl 

De meeste programmaonderdelen vragen een minimumaantal deelnemers. Daarom de vraag, vriendelijk maar dringend:
WILT U ZICH TIJDIG AANMELDEN? 

Opgeven aan welke activiteit(en) u wilt deelnemen, kan via onze website www.rvkcastricum.nl .
U krijgt dan altijd een bevestiging.

Voor het afmelden stuurt u een e-mail naar info@rvkcastricum.nl .

Tijdig aanmelden is gewenst.
Bij het niet doorgaan van een programmaonderdeel wordt u tijdig geïnformeerd

Een goed cursusjaar gewenst!