* nr. 12 “De Poppenspeler van Warschau” op zondag 8 mei kan helaas niet doorgaan wegens ziekte.

* Het optreden van Janne Schra (nr. 8) dat zou plaatsvinden op zondagmiddag 6 februari wordt verplaatst naar zondagmiddag 29 mei.

* Het Cultureel Café zal dit seizoen niet meer starten.

* De cursus Ethiek van Marianne Hamers, die in april zou starten, kan wegens ziekte niet doorgaan.

 =============  ===============

Lees voor

Programma Raad van Kerken Castricum 2021 – 2022

Het Taizé-avondgebed wordt wekelijks gehouden en kan hopelijk weer beginnen op maandagavond in september van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.

De Raad van Kerken Castricum is blij u dit overzicht van activiteiten voor het komende seizoen te kunnen presenteren: gevarieerd, aansprekend en vooral oecumenisch. We hopen dat het programma uitnodigt om mee te doen en bijdraagt aan bezinning, begrip, geloofsverdieping.
Iedereen is welkom, lid van een kerk of niet.

  • Tijdens de cursus Poëzie en Geloof bespreekt Hanneke Klinkert poëzie van Hester Knibbe en de joodse dichteres Hanny Michaëlis.
  • Kees van der Zwaard houdt op Vredeszondag 19 september ’s avonds een monoloog over Bonhoeffer: Wie ben ik?
  • Op Israëlzondag 3 oktober is om 12 uur de opening van een expositie met quilts van de Joodse kunstenares Marlène Sanders rond het thema Simchat Tora (= Vreugde der wet) met muziek van Di Gojim.
  • Tijdens de Braamboslezing 2021 op 7 november zal arabiste Dafne van Baarle spreken over sterke vrouwen in de Arabische wereld.
  • Het Cultureel (voorheen Theologisch) café gaat over de tijd van Willem van Oranje en start begin 2022
  • Op zondagmiddag 6 februari zingt Janne Schra gedichten van M. Vasalis: ‘Als daar muziek voor is
  • In april start de cursus Ethiek van Marianne Hamers
  • De Braamboslezing 2022 wordt op zondagmiddag 20 maart gehouden door Prof. Dr. Martien Brinkman over een veranderend Godsbeeld.
  • Op zondagavond 8 mei wordt De Poppenspeler van Warschau opgevoerd door Gottfrid van Eck en Pauline Seebregts.

 

Het volledige programma vindt u in het programmaboekje en op: www.rvkcastricum.nl 

De meeste programmaonderdelen vragen een minimumaantal deelnemers. Daarom de vraag, vriendelijk maar dringend:
WILT U ZICH TIJDIG AANMELDEN? 

Opgeven aan welke activiteit(en) u wilt deelnemen, kan via onze website www.rvkcastricum.nl .
U krijgt dan altijd een bevestiging.

Voor het afmelden stuurt u een e-mail naar info@rvkcastricum.nl .

Tijdig aanmelden is gewenst.
Bij het niet doorgaan van een programmaonderdeel wordt u tijdig geïnformeerd

Een goed cursusjaar gewenst!