Vorig jaar is de Slag bij Castricum in 1799 herdacht met een community buildingproject met als resultaat het docudrama Soldaat onder het Zand. Het ligt in de bedoeling om deze Slag en de vele soldaten die daarbij gesneuveld zijn, jaarlijks te herdenken.

Op 5 oktober wordt door het “Comité De Slag Herdacht 1799”, o.a. een herdenkingsdienst in de Pancratiuskerk in Castricum gehouden. Opzet is een oecumenische dienst voor alle Castricummers, met verhalen, omlijst door muziek.Na afloop zal er een korte “processie” zijn naar het Monument voor het stadhuis.

monumentHiermee wordt het meer introspectieve deel afgesloten en volgt er een vrolijke picknick en allerlei andere activiteiten.

Het comité: “We zien deze oorlog als een oorlog van weliswaar lang geleden, maar ook van dichtbij. Op dezelfde bodem waar wij wonen, waar onze kinderen nu de avondvierdaagse lopen, waar wij wandelen, fietsen en picknicken, dáár heeft deze oorlog zich afgespeeld. Soms worden er nog kogels of knopen van de soldatenjassen gevonden. Door ontmoetingen, elkaar beter te leren kennen, juist mensen met verschillende achtergronden, kunnen we een bijdrage leveren om oorlog te voorkomen.” Zo zullen o.a. vluchtelingen uit oorlogsgebieden die nu in Castricum wonen hun verhaal doen.

De opbrengst van de collecte is voor Stichting de Vrolijkheid, een organisatie die zich inzet voor kinderen in asielzoekerscentra.

De herdenkingsdienst in de Pancratiuskerk op 5 oktober is van 12.00 tot 12.45 uur. We hopen zoveel mogelijk mensen bij de viering te mogen begroeten. Vele koren, jong en oud, zingen dan o.a. ‘Verleih uns Frieden’ van Felix Mendelssohn.