Aan leden van de Raad van Kerken,

Bijgaand ontvangt u een verklaring vastgesteld door het moderamen van de Raad van Kerken over het klimaat. De verklaring is opgesteld met het oog op de klimaattop die vanaf 30 november plaatsvindt in Parijs. De tekst wordt gestuurd naar de Nederlandse overheid en als verklaring naar buiten gebracht via de pers.

In de aanloop naar de klimaattop in Parijs worden er in Nederland diverse pelgrimages georganiseerd onder de noemer ‘klimaatloop’. De eerste tocht vindt plaats op 19 en 20 september richting Groningen en Assen. De tweede etappe is in Alkmaar, de derde in Deventer, de vierde in Wageningen en de laatste in Heerlen op 14 en 15 november. Tussentijds is er op 24 oktober een landelijke manifestatie in Utrecht.

We nodigen u uit de strekking van de verklaring in eigen kring te verspreiden en ook verder bericht te doen van de hierboven genoemde activiteiten. Meer informatie daarover is ook te vinden op de website: http://www.raadvankerken.nl/?b=3442 en http://www.klimaatloop.nl/

Vriendelijke groet,

Klaas van der Kamp,
Algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland

Voor meer informatie:
* Bureau Raad van Kerken, tel. 033 – 46 33 844.
* Kees Nieuwerth, voorzitter van de taakgroep Pelgrimage van de Raad van Kerken en woordvoerder over de verklaring, tel. 0599- 512901.