Zondag 6 september 2015, vindt de jaarlijkse startzondag plaats, van de R.-K. parochie in de St. Pancratiuskerk. Aanvang 10.30 uur

Officieel beginnen we weer met ons werkseizoen, alhoewel er de afgelopen tijd allerlei werkzaamheden gewoon doorgingen.

Tijdens de viering wordt de zang verzorgd door het Gospel koor “Leo Davelaar’s G project”.

Na afloop van de viering is ere gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie, waarna om 12,15 uur begonnen wordt met een lezing, verzorgd door de zeereerwaarde heer dr. M. Wagemaker, thans een studie volgend in Leuven te België.

Pastoor Matthieu (kortweg door velen genoemd) is een begenadigd spreker en zal ook ’s morgens mee voorgaan in de viering.

De lezing zal gaan over de nieuwe encycliek van paus Franciscus, getiteld “Geprezen zijt Gij”, handelend over de zorg welke verbonden dient te zijn voor de schepping met zorg voor de armen die lijden onder de consequenties van verspilling. De encycliek is een noodkreet om de armen in deze wereld eindelijk recht te doen.

Niet eerder is het thema van de zorg voor de heelheid van de schepping en voor een verantwoord en menswaardig beheer van het milieu zo omvattend en beargumenteerd uitgewerkt.

De diverse hoofdstukken gaan onder andere over het volgende:

 • Ontkenning en tegenwerking;
 • Het gaat niet goed met de schepping, de wereld vervuilt en is geworden tot een wegwerpcultuur, overal afval.
 • Denk aan armen:
 • Er is een grote tegenstelling tussen arm en rijk, waarbij de armen het onderspit moeten delven, wanneer de rijken het milieu uitbuiten. Er is een grote vlucht van migranten voor de groeiende armoede vanwege de verslechtering van het milieu
 • Water in mensenrecht:
 • Aan armen die geen toegang hebben tot drinkwater wordt in feite een recht op menswaardig leven ontzegd.
 • Global inequality;
 • In plaats van problemen van armen op te lossen stellen de rijken zich paternalistisch op. Een derde deel van het voedsel wordt weggegooid
 • Technocratisch paradigma:  met elkaar het een en ander op ons te laten inwerken en wellicht te reageren.
 • Na afloop van de lezing is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje
 • Hierbij in het kort enkele onderdelen vanuit de encycliek waarbij ook uiteraard aan het eind hiervan enkele suggesties worden gedaan voor een benadering van het vraagstuk en gerichte acties.
 • Er kan geen zorg voor het milieu zijn zonder visie op de waardigheid van de mens, de kwaliteit van het leven moet beantwoorden aan de waardigheid van de menselijke persoon.