Door Martien Brinkman, emeritus hoogleraar theologie aan de VU te Amsterdam.

Vroeg of laat stuit menig dichter op het onuitsprekelijke waarvoor hij/zij toch woorden wil vinden. Sommige dichters geven die poging al snel weer op, andere blijven er levenslang naar op zoek. Dat onuitsprekelijke wordt vaak met het goddelijke of God verbonden, maar dat hoeft niet per se. Een verwijzing naar het goddelijke of God kan ook achterwege blijven. Dan staat het onuitsprekelijke voor zoiets onzegbaars als de ‘waarheid’, de ‘werkelijkheid’. Martien Brinkman is deze speurtocht naar het onuitsprekelijke en onzegbare bij veertien Nederlandse dichters nagegaan in zijn boek Dicht bij het onuitsprekelijke.

Veertien dichters over het onzegbare (Utrecht 2018). Deze middag zal hij zich met name richten op het werk van vier vrouwelijke dichters:
M. Vasalis (1909-1998), Hanny Michaelis (1922-2007), Hester Knibbe (1946) en Eva Gerlach (1948). Vooral hun wat ‘mystieke’ gedichten zullen ter sprake komen. Gedichten waarin ze er blijk van geven iets te naderen wat hun dichterlijke greep overstijgt.

Na een korte inleiding per dichteres zullen steeds een drietal gedichten voorgedragen worden. De overgang van de ene dichteres naar de andere zal muzikaal vorm krijgen. Naast Martien Brinkman als inleider zal zijn echtgenote Hannie Dorr als declamatrice optreden en zullen de muzikale intermezzi verzorgd worden door Jelle Jan Klinkert.

Datum:  zondag 26 januari 2020
Tijd:       15 uur               
Plaats:  Dorpskerk
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)