Aanmelden

Door dr. Marcel Zijlstra

De Psalmen horen tot de oudste poëtische teksten uit de wereldliteratuur, naast teksten als bijvoorbeeld Homeros’ Ilias en Odyssee. Van de Psalmen weten we dat ze oorspronkelijk bedoeld waren om te zingen: regelmatig staat bij een psalm een verwijzing naar een (niet meer bekende) melodie.

Ook toen de Psalmen in de christelijke traditie werden opgenomen, zijn ze gezongen. We kennen getuigenissen van bijvoorbeeld de kerkvader Augustinus (354-430) waarin hij beschrijft hoe in de eredienst een voorzanger in beurtzang met de gemeenschap een psalm zingt.

gregoriaansHet Gregoriaans is de oudste genoteerde muziek van Europa. In de geschreven bronnen, daterend van de negende en tiende eeuw, zien we dat de melodieën dikwijls de dragers zijn van de Latijnse vertaling van de Psalmen. De psalmteksten zijn zo belangrijk geweest voor het repertoire dat er speciale melodieën werden gevormd voor het zingen van deze teksten: psalmtonen. Deze melodische formules lijken het oerbeginsel te zijn geweest van het gregoriaanse repertoire. In een subtiel samenspel van tekst en muziek, versterken de melodische wendingen de betekenis van de tekst en het ritme van de Latijnse poëzie.

In een workshop over de beginselen van het gregoriaans, zal gregorianist Marcel Zijlstra de deelnemers de betekenis en het ritme van het gregoriaans in essentie laten ervaren. Aan de hand van voorbeelden, gezongen door zijn Schola Cantorum Amsterdam, laat hij horen hoe ook de virtuoze onderdelen van het repertoire steeds weer dienen om de bijbelse boodschap kracht bij te zetten.

Datum: zondag 20 november 2016
Tijd: 20 uur
Plaats: Dorpskerk
Bijdrage: € 3 (inclusief koffie/thee)