Mystiek voor het dagelijks bestaan

Leeskring door pastor Bill van Schie

Samen een boekje lezen, dat uitnodigt tot uitwisseling van gedachten en nieuwe vragen, dat is waar pastor Bill van Schie uit Limmen belangstellende meelezers toe uitnodigt.

Dit keer is gekozen voor ‘Het spirituele leven’, geschreven door de bekende Engelse publiciste Evelyn Underhill. In vier radio-voordrachten nodigt zij haar toehoorders uit om ons leven te zien als een onderdeel van het grote geheel van het werk van God aan zijn schepping. Evelyn noemt dit ‘mystiek voor het dagelijks leven’. Zij nodigt ons uit, om samen stappen te zetten op deze geestelijke weg. Ingewikkeld? Dat valt best mee! In nuchtere, bijna alledaagse taal neemt zij ons mee in een spiritueel landschap, dat weidser is dan ons eigen, individuele innerlijke leven. Dat is niet alleen iets religieus, maar ook bron en doel van alles wat ons menselijk bestaan te boven gaat. Het is alsof een verborgen kracht ons leven stuurt, vaak tegen onze plannen en verlangens in. Maar welke stappen we ook zetten, het is vruchteloos als dit besef niet doorwerkt in alle ander lagen van ons bestaan. Veel lezers zullen zich in haar woorden herkennen, ook mensen die zich niet meer thuis voelen in de kerk.

Datum: woensdagmiddag 13 en 27 januari, 10 en 24 februari 2021
Plaats: Parochiecentrum, Dorpsstraat 113, Castricum
Tijd: 13.30 uur
Bijdrage: € 10 (inclusief koffie/thee)