Aanmelden

Henk Brandsma

Sintemaarten en Sinterklaas. Twee feestdagen in het zicht van de winter. Feestdagen vooral voor de kinderen. Op de kalender vinden we ze terug op 11 november en 6 december als de heiligendagen van Sint Martinus van Tours en Sint Nicolaas van Myra. Twee heiligen uit de 4e eeuw die al kort na hun dood een prominente plaats innemen in een stoet die wordt aangevoerd door de apostelen en martelaren die door de eerste Christenen werden vereerd. Martinus was als bisschop van Tours de eerste heilige niet-martelaar. Ook Nicolaas, bisschop van Myra, was geen martelaar. Zij hebben de status van heilige verworven door hun voorbeeldige levenswijze en de wonderen die hun werden toegedicht.

Zij werden vooral bekend door de talloze legenden die tijdens de middeleeuwen over hen de ronde deden. Daarin staat hun liefdadigheid jegens de armen en behoeftigen centraal. Als `geschenkheiligen` verspreidde hun reputatie zich over geheel Europa. Met name in ons land mogen zij zich verheugen in een grote populariteit bij jong en oud, ook bij niet- katholieken en ongelovigen.

Hoe dit proces zich in zeventien eeuwen heeft voltrokken zal Henk Brandsma, Neerlandicus en kenner van heiligen u in woord en beeld proberen duidelijk te maken.

Datum dinsdag 18 november 2014
Tijd 20 uur
Plaats Maranathakerk
Bijdrage € 3,-