Aanmelden

prof.dr. Martien Brinkman

jezus_incognitoIn zijn boek ‘Jezus incognito’ richt Martien Brinkman zich op enige voorbeelden van de verborgen Christus in de (westerse) film, literatuur en beeldende kunst vanaf 1960. Het gaat vooral om indirecte verwijzingen in niet expliciet religieuze kunstuitingen die hij probeert te traceren aan de hand van een aantal aan Jezus’ levensgang ontleende identiteitskenmerken zoals zijn roepingsbesef, boodschap, levensinzet en levensvoltooiing.

Hij was verrast te ontdekken hoe veelvuldig die kenmerken terugkeren in de genoemde kunstvormen. Dat bevestigde zijn overtuiging dat ook in onze geseculariseerde cultuur kunstenaars onverminderd meeschrijven aan de betekenis van Jezus.

Alle centrale vragen, ooit aan het adres van hem geformuleerd, komen ook weer terug in de hedendaagse film, literatuur en beeldende kunst. In dit boek wordt de kunst niet (zoals zo vaak) als het plaatje bij het allang van tevoren bedachte theologische praatje gezien, maar als een creatieve bron voor de huidige theologie.

Datum: dinsdag 17 november 2015
Plaats: Maranathakerk (kerkzaal)
Tijd: 20 uur
Bijdrage: € 3