Aanmelden

Fred Sprenger

jodendomTerwijl Nederland na de oorlog zijn gesneuvelden telde, telden de Joden hun overlevenden. Van de ± 141.000 joden in 1941 werden er 110.000 gedeporteerd. Uit de kampen kwamen ± 5450 personen terug. Al met al waren er inclusief de uit de onderduik terugge-keerden een kleine 30.000 over. Velen hiervan wilden niets meer met het Jodendom te maken hebben of emigreerden (naar de VS!).

De eerste maanden had men nog hoop op een groter aantal overlevenden, maar toen de slachting duidelijk werd, kwam de vraag op of het zinvol was om een nieuw Joods leven op te bouwen. Immers, de gehele infrastructuur van ziekenhuizen, bejaardenhuizen en synagogen was vernietigd of in bezit van anderen overgegaan.

Toch, omdat er van de overheid geen initiatieven uitgingen, werd een vorm van organisatie nodig om de Joodse belangen te behartigen. Zo kwamen op kleinere schaal weer enkele van de vooroorlogse Joodse instellingen tot leven. Met in gedachten dat het Jodendom in Nederland een aflopende zaak zou zijn.

Bat Mitswe viering bij de progressieve gemeente Beith ha’Chidoesh, Amsterdam

Maar zie, nu in 2015 is er toch sprake van een bescheiden groei en bloei. En is er, méér dan voor 1940 ruimte voor allerlei richtingen: van seculier, progressief tot orthodox! Hoe dit “wonder” heeft kunnen plaatsvinden, dat is het onderwerp van deze lezing.

Datum: dinsdag 27 oktober 2015
Plaats: Maranathakerk (kerkzaal)
Tijd: 20 uur
Bijdrage: € 3