Aanmelden
Een leeskring o.l.v. ds. Dick van Arkel

Op verzoek is er dit seizoen ook een leeskring toegevoegd aan het programma van de Raad van Kerken Castricum. We lezen ‘Geloven tegen beter weten in’, theologisch boek van het jaar 2015, geschreven door Wil van den Bercken, emeritus hoogleraar Russisch christendom.

Christelijk geloof is geen levensbeschouwelijke vanzelfsprekendheid. Dat is het nooit geweest, ook niet toen het christendom eeuwenlang de westerse cultuur en godsdienst domineerde. In de geseculariseerde samenleving van vandaag vergt geloof meer dan ooit een persoonlijke keuze en een individuele instemming met de universele betekenis ervan.
Al even persoonlijk is de keuze voor het atheïsme, want niemand wordt als atheïst geboren.

Geloof en atheïsme zijn parallelle verschijnselen.
Reeds in de psalmen uit de begintijd van de monotheïstische godsdienst wordt melding gemaakt van mensen die zeggen “Er is geen god”. Toen was dat een minderheidsstandpunt, nu heeft, althans in de westerse wereld, de ontkenning van het bestaan van God een stevige filosofische en praktische positie. Wie gelooft, doet dat tegen het ‘betere weten’ van het moderne atheïsme in.

Waarom kun je in God geloven? Deze vraag roept weer andere vragen op: wat is de kern van het christelijk geloof en wat is het bijzondere van het evangelie?

Maar evenzeer dringt zich de vraag op: hoe overtuigend zijn de atheïstische argumenten?

Ook gelovigen moeten zich kunnen verantwoorden voor hun levensbeschouwing, maar geloof is niet de uitkomst van een logische of wetenschappelijke redenering – het is een religieuze invulling van menselijke grondervaringen.

Data: donderdagen 19 oktober, 2, 16 en 30 november 2017
Tijd: 20-22 uur
Plaats: Maranathakerk (zaal 4)
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)